Curriculum Endodontyczne

Najbliższe szkolenie

Najbliższe, planowane szkolenie w ramach Curriculum Endodontycznego

Dofinansowanie szkoleń

Miejsce szkoleń

Galeria Centrum szkoleniowego, sal ćwiczeniowych i wykładowych

Polskie Towarzystwo Endodontyczne

ul. Legnicka 2, 25-328 Kielce
kom.: 515 993 224
kom.: 515 785 557

e-mail: biuro.pte@endodoncja.pl
http: www.endodoncja.pl

Płatności prosimy dokonywać na konto Towarzystwa:

PTE, ul. Legnicka 2, 25-328 Kielce;
Bank PKO S.A. I Oddz. w Kielcach,
nr konta: 20 1240 1372 1111 0010 0331 6804