Opłata członkowska

Wysokość składki członkowskiej za rok 2024 wynosi 540 PLN i jest płatna jednorazowo do 30 stycznia 2024 r.

Osoby nowo wstępujące do Towarzystwa prosimy o wysłanie deklaracji wraz z ankietą na adres:

Polskie Towarzystwo Endodontyczne
ul. Legnicka 2, 25-328 Kielce

Dla nowych Członków składka wynosi 45 zł/miesiąc, poczynając od miesiąca złożenia deklaracji, np. od marca 2024 r.: 10 miesięcy x 45 zł = 450 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na rachunek:
Bank PKO S.A. I Oddział w Kielcach, ul. Sienkiewicza 18
Nr konta: 20 1240 1372 1111 0010 0331 6804

W tytule wpłaty prosimy napisać „składka” i podać Nazwisko Członka Towarzystwa, którego wplata dotyczy.

Osoby dokonujące wpłat za granicą w walucie EURO proszeni są o dodanie 10 € na bankowe koszty manipulacyjne, czyli składka za rok 2024 wynosi 125 €.

Nr konta dla przelewów z zagranicy (wpłata w Euro):
Bank PKO S.A. I Oddział w Kielcach, ul. Sienkiewicza 18
IBAN: PL 95 1240 1372 1978 0010 5075 3119
swift: PKOPPLPW

Nr konta dla przelewów z zagranicy (wpłata w PLN):
Bank PKO S.A. I Oddział w Kielcach, ul. Sienkiewicza 18
IBAN: PL 20 1240 1372 1111 0010 0331 6804
swift: PKOPPLPW

Towarzystwo może wystawić rachunek na dokonaną wpłatę, po uprzednim przysłaniu informacji w tej sprawie wraz z aktualnymi danymi do rachunku. W celach rozliczeniowo-podatkowych Członkowie mogą także zamiast rachunku przedłożyć potwierdzenie z banku o dokonaniu opłaty składki za dany rok.