Podczas Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, które odbyło się w dniu 4 czerwca 2021 r., w Chlewiskach k. Szydłowca wybrano następujący skład Władz Towarzystwa:

Zarząd Polskiego Towarzystwa Endodontycznego:

  • Prezes Polskiego Towarzystwa Endodontycznego – lek. chir. stom. Jerzy Zbożeń
  • Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Endodontycznego – lek. stom. Michał Jóźwiak
 • Skarbnik Polskiego Towarzystwa Endodontycznego – lek. stom. Marek Plebański
 • Sekretarz Polskiego Towarzystwa Endodontycznego – dr n. med. Sebastian Mazur

Komisja Rewizyjna Polskiego Towarzystwa Endodontycznego w składzie:

 • Przewodniczący – lek. stom. Małgorzata Wilczyńska
 • Członek – lek. stom. Radosław Bonowicz
 • Członek – lek. stom. Paweł Dymczyk

Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Endodontycznego:

 • prof. dr hab. n. med. Halina Pawlicka
 • prof. dr hab. n. med. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska
 • dr n. med. Agata Koprowicz

Członkowie Władz Stowarzyszenia wykonują swoje obowiązki  honorowo, co oznacza, że nie pobierają żadnego wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji.