Zasady nowoczesnego leczenia endodontycznego

  • oczyść – czyli usuń drobnoustroje i szczątki rozpadłej miazgi z systemu kanałowego
  • ukształtuj – czyli opracuj kanał tak by nadać mu kształt stożka zwężającego się w kierunku wierzchołka
  • wypełnij – czyli zamknij szczelnie system kanałowy chemicznie obojętnym nierozpuszczalnym materiałem

Jak to zrealizować w praktyce? Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach? Jakie materiały i urządzenia zastosować? Jak przeprowadzić powtórne leczenie kanałów, poszerzanie niedrożnych kanałów, leczenie zgorzeli i powikłanych stanów zapalnych ozębnej na jednej wizycie? Jak opracować wąskie i zakrzywione kanały? Jak zamknąć perforację i usunąć załamane narzędzie? Jak szczelnie wypełnić system kanałowy? Sieć jest miejscem gdzie można znaleźć odpowiedzi na te pytania, podzielić się swoim doświadczeniem.

W endodoncji nie ma tanich, łatwych i szybkich metod ale perfekcyjnie wykonane leczenie kanałowe będzie na pewno mniej kosztowne i obciążające dla pacjenta niż sytuacja w której na skutek utraty zęba musimy uciekać się do implantologii i protetyki.

Zakres działania endodontów to

  • diagnostyka różnicowa i leczenie bólów w obrębie jamy ustnej, które powodowane są przez choroby miazgi i tkanki okołowierzchołkowe
  • pokrycie bezpośrednie miazgi
  • pulpotomia miazgi
  • niechirurgiczne leczenie kanałów korzeniowych i tkanek okołowierzchoł-kowych
  • wypełnianie kanałów w zębach leczonych endodontycznie
  • mikrochirurgia endodontyczna w obrębie wierzchołków korzeniowych (resekcja, replantcja, hemisekcja)
  • wybielanie zębów