Deklaracja wraz z ankietą

  

plik edytowalny Word

plik w formacie PDF  (Do otwarcia pliku PDF należy użyć programu np. Adrobe Acrobat Reader)

Jeden z plików proszę wydrukować, wypełnić, dołączyć dwa zdjęcia i wysłać na adres Towarzystwa

Membership declaration with a survey

  

Word file

PDF file (To open PDF documents you need Adobe Acrobat Reader program)

Please print, fill out, attach two pictures and send to the address of the Society:
Polskie Towarzystwo Endodontyczne, ul. Legnicka 2, 25-328 Kielce

Blankiet opłaty

plik w formacie PDF (Do otwarcia dokumentów PDF jest potrzebny program Adobe Acrobat Reade)