Artykuły: Diagnoza

Opublikowano poniżej ósme narodowe brytyjskie wytyczne kliniczne w stomatologii dziecięcej. Proces tworzenia wytycznych rozpoczął się w 1994 roku, co zaowocowało pierwszą publikacją w 1997 roku (…)

Endometry zrewolucjonizowały leczenie endodontyczne. Pomimo, że nie wyeliminowały fotografii rentgenowskiej przy oznaczaniu długości roboczej kanałów, zapewniają bardzo dokładny sposób znajdowania otworu wierzchołkowego oraz zmniejszają dawkę promieniowania, jaką pacjent otrzymywał w czasie leczenia kanałowego. Wielu lekarzy praktyków ma jednak czasami różnego rodzaju kłopoty (…)

Bakterie są główną chorób przyczyną chorób miazgi. Jest kilka różnych dróg, którymi bakterie bytujące w jamie ustnej dostają się do miazgi i powodują jej stan zapalny. Najczęściej jednak następuje to poprzez penetrację kanalików zębinowych od strony ubytku próchnicowego (…)

Sto lat temu, w roku 1896 wykonano pierwsze zdjęcie zębowe przy pomocy promieni rentgenowskich. Do dnia dzisiejszego niewiele się zmieniło w sposobie wykonywania zdjęcia rtg. Na początku były to szklane, pokryte materiałem światłoczułym płytki (…)