• Reklama praktyk endodontycznych na  stronie Towarzystwa adresy
 • Rekomendacja praktyk Członków Towarzystwa
 • Dostęp do artykułów endodontycznych na stronie dla członków

 • Otrzymywanie czasopism „Endodoncja.pl” oraz „Periodontologia, Implanty” w ramach składki członkowskiej
 • Przygotowanie gazetki (biuletynu) zjazdowego ze zdjęciami z poprzednich Zjazdów oraz zdjęciami Członków Towarzystwa
 • Możliwość publikacji własnych artykułów na łamach czasopisma „Endodoncja.pl”
 • Możliwość zamieszczania artykułów na stronie internetowej
 • Możliwość prowadzenia wykładów i szkoleń przez Członków Towarzystwa

 • Zniżki na krajowych sympozjach i kongresach endodontycznych pulpfiction
 • Zniżki na imprezy organizowane przez zaprzyjaźnione Towarzystwa Naukowe
 • Zniżki w firmach sprzedających artykuły stomatologiczne
 • Organizacja szkoleń i Zjazdów
 • Zniżki na udział w Zjazdach
 • Dofinansowanie udziału w Zjazdach

 • Udział w Zjazdach PTE  X zjazd
 • Udział w imprezach integrujących – endonarty, endożubry, endodeska itp.
 • Udział w lokalnych szkoleniach i warsztatach organizowanych w ramach Towarzystwa
 • Udział w szkoleniu podyplomowym Curriculum Endodontyczne prowadzonym przez Członków Towarzystwa 2017

 • Wsparcie Grona Profesorskiego
 • Możliwość nadawania punktów edukacyjnych za udział w szkoleniach i Zjazdach

 • Udział w liście dyskusyjnej PTE listy
 • Możliwość prezentacji ciekawych przykładów leczenia endodontycznego na stronie
 • Możliwość korzystania z materiałów edukacyjnych PTE w Swoich praktykach  Film
 • Możliwość bezpłatnego zamieszczania ogłoszeń na stronie praca

 • Ulotka dla Pacjentów przybliżająca leczenie endodontyczne
 • Dyplomy i legitymacje członkowskie, potwierdzające przynależność do Towarzystwa
 • Naklejki na drzwi praktyki

 • Filmy edukacyjne dla Pacjentów oraz o działalności Towarzystwa
 • Filmowa dokumentacja Zjazdów Towarzystwa

 • Duża liczebność Członków Towarzystwa, ponad 500 osób
 • Obecność Towarzystwa na targach, wystawach i sympozjach naukowych
 • Możliwość zamieszczania logo Towarzystwa przez Członków na stronach własnych praktyk

 • Przygotowanie karty wywiadu i opisu zabiegu endodontycznego
 • Opracowanie i wdrażanie standardów endodontycznych