Wydanie 3/2018

w numerze m.i.

  • Postępowanie w przypadku martwicy kości spowodowanej przegrzaniem w wyniku termicznego usuwania gutaperki
  • Leczenie endodontyczne drugiego przedtrzonowca w żuchwie z kanałem korzeniowym typu C kategorii C3Middle mesial – trzeci kanał mezjalny w trzonowcach żuchwy
  • Częstotliwość występowania i znaczenie kliniczne
  • Powikłania w ramach resekcji wierzchołka korzenia Stanowisko Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego:  Antybiotyki w endodoncji
  • Antybiotyki w endodoncji . Przegląd

Postępowanie w przypadku martwicy kości spowodowanej przegrzaniem w wyniku termicznego usuwania gutaperki
R. Livada, K. Hosn, J. Shiloah, K.M. Anderson 
Wiele zębów leczonych endodontycznie wymaga wykonania wkładu koronowo-korzeniowego w celu poprawy retencji odbudowy korony zęba, co z kolei powoduje konieczność usunięcia koronowej części gutaperki (stanowiącej materiał wypełniający kanał korzeniowy) za pomocą metod termicznych. Jednakże technika ta niesie ze sobą ryzyko przegrzania ozębnej w wyniku przewodnictwa cieplnego oraz trwałego uszkodzenia tkanek okołowierzchołkowych w przypadkach, kiedy ściany kanału korzeniowego są cienkie. 

Leczenie endodontyczne drugiego przedtrzonowca w żuchwie z kanałem korzeniowym typu C kategorii C3
Opis przypadku
J.F. Gómez-Sosa, J. Caviedes-Bucheli, J. Goncalves-Pereira 
Artykuł prezentuje leczenie endodontyczne drugiego przedtrzonowca w żuchwie z kanałem korzeniowym typu C kategorii C3 z zastosowaniem tomografii komputerowej wiązki stożkowej, w celu prawidłowej diagnostyki i planowania leczenia. Ponadto w artykule opisano wykorzystanie instrumentów rotacyjnych, w tym XP-Endo Finisher, który pozwala zachować kształt kanału korzeniowego, a także pasty wodorotlenkowo-wapniowej wspomagającej gojenie zmian okołowierzchołkowych. 

Middle mesial – trzeci kanał mezjalny w trzonowcach żuchwy. Częstotliwość występowania i znaczenie kliniczne
J. Versümer 
Trzonowce żuchwy to zęby, które najczęściej wymagają leczenia endodontycznego. Zwykle posiadają dwa korzenie z dwoma kanałami w korzeniu mezjalnym i z jednym lub dwoma kanałami w korzeniu dystalnym. Odchylenia od tej normy mogą stanowić dla lekarza bardzo duże wyzwanie. Aby leczenie endodontyczne takich zębów przyniosło długoczasowy sukces, konieczna jest doskonała znajomość różnych odmian anatomicznych. Jedną z nich jest “middle mesial canal”, czyli trzeci kanał mezjalny, którego zignorowanie negatywnie wpłynęłoby na prognozę leczenia. 

Powikłania w ramach resekcji wierzchołka korzenia
T. Von Arx 
Przy prawidłowym wskazaniu i planowaniu leczenia rzadko pojawiają się komplikacje w ramach resekcji wierzchołka korzenia. Podczas zabiegu może dojść do powikłań anatomicznych i technicznych. Są to przede wszystkim uszkodzenia żywych struktur sąsiednich (nerwów, naczyń, korzeni zębów) i błędy podczas resekcji wierzchołka korzenia oraz wstecznej preparacji i obturacji (ta ostatnia stanowi decydujący element leczenia. Powikłania pozabiegowe to zaburzenia czucia, dehiscencje rany, recesje tkanek i blizny. 

Stanowisko Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego:
Antybiotyki w endodoncji
J.J. Segura-Egea, F.K. Gould, B.H. Çen, P. Jonasson, E. Cotti, A. Mazzoni, H. Sunay, L. Tjäderhane, P.M.H. Dummer 
Publikowane stanowisko to dotyczący stosowania antybiotyków w endodoncji konsensus komisji powołanej przez Europejskie Towarzystwo Endodontyczne (ESE). Stanowisko opiera się na aktualnych dowodach naukowych i ekspertyzach komisji. Jego celem było przedstawienie lekarzom oraz innym pracownikom systemu opieki zdrowotnej popartych dowodami naukowymi kryteriów dotyczących stosowania antybiotyków w leczeniu infekcji endodontycznych, urazów zębów, rewaskularyzacji zębów z niezakończonym procesem wzrostu korzenia i martwicą miazgi u pacjentów z problemami zdrowotnymi. Dokładnie omówiono rolę lekarzy dentystów oraz innych specjalistów w unikaniu zbyt częstego i nieprawidłowego podawania antybiotyków.

Antybiotyki w endodoncji
Przegląd
J.J. Segura-Egea, F.K. Gould, B.H. Çen, P. Jonasson, E. Cotti, A. Mazzoni, H. Sunay, L. Tjäderhane, P.M.H. Dummer 
Nieprawidłowe ordynowanie antybiotyków oraz pojawienie się szczepów bakterii antybiotykoopornych to globalny problem, który ma istotne znaczenie dla mikrobiomu i stosowania antybiotyków w ramach leczenia infekcji jamy ustnej i zębów. Celem artykułu jest dokonanie przeglądu aktualnego piśmiennictwa dotyczącego wskazań i zasad stosowania antybiotyków, a także sformułowanie zaleceń ich ordynowania w leczeniu endodontycznym. Infekcje endodontyczne, podobnie jak wszystkie infekcje zębopochodne, mają podłoże mieszane. W większości przypadków antybiotyki są przepisywane empirycznie.