Wydanie 3/2019

w numerze m.i.

  • Wybielanie zębów leczonych endodontycznie
  • Historia wybielania
  • Skutki uboczne wewnętrznego wybielania zębów
  • Diagnostyka rentgenowska. Nierozpoznana perforacja i powikłanie podczas płukania kanału
  • Wpływ materiału do wypełnienia wstecznego na wynik chirurgicznej resekcji wierzchołka
  • Leczenie endodontyczne zębów mlecznych

Wybielanie zębów leczonych endodontycznie
Aktualna ocena
P.N. Paqué, T. Attin
Przebarwione zęby leczone endodontycznie można rozjaśnić wykorzystując różne metody wybielania wewnętrznego. Techniki te są już stosowane od ponad 150 lat. Zebrane doświadczenia i odkryte potencjalne ryzyko pozwalają dobrać najbardziej właściwą technikę wybielania. Obecnie najbardziej popularnymi metodami wybielania wewnętrznego są technika walking bleach, inside/outside bleaching i in-office-bleaching. Oczekiwane efekty można omówić z pacjentem jeszcze przed podjęciem leczenia. W zależności od klinicznej sytuacji wyjściowej można nakreślić również prognozy, trudności i granice wybielania.

Historia wybielania
E. Cogo, P. Sibilla, R. Turrini
Ludzkość od zarania dziejów zwracała uwagę na uśmiech, a zwłaszcza na zęby. Zdrowy i biały uśmiech był oznaką zdrowia, charyzmy i cechował przywódców. Wybielanie zębów nie jest niczym nowym: już Egipcjanie i Fenicjanie znali metody rozjaśniania zębów – stosowano wtedy węglan sodu i światło słoneczne do wzmocnienia jego działania. W czasach rzymskich do wybielania zębów wykorzystano produkty naturalne na bazie wosku lub kwasu moczowego (w rzeczywistości stosowano pieluchy nasączone moczem).

Skutki uboczne wewnętrznego wybielania zębów
E. Cogo, P. Sibilla, R. Turrini
Niektóre zabiegi, na przykład profesjonalne wybielanie zębów, wymagają często długich wizyt, niekiedy nawet ponad 45 minut, podczas których jama ustna pacjenta pozostaje cały czas otwarta. To z kolei prowadzi do kserostomii, która oczywiście już po krótkim czasie ustępuje. Przy nieprawidłowościach, jak na przykład zespół Sjörgena, wybielanie zębów nie jest wskazane. Jest to przewlekłe schorzenie autoimmunologiczne o podłożu zapalnym, którego objawy są podobne do reumatoidalnego zapalenia stawów i jest wywołane istniejącymi przeciwciałami na antygeny jądrowe.

Diagnostyka rentgenowska
Nierozpoznana perforacja i powikłanie podczas płukania kanału
S. Bürklein
Wykonane i przedstawione w artykule zdjęcia rentgenowskie ujawniają rzekomo niepowikłany przebieg leczenia kanałowego (zdjęcie diagnostyczne, zdjęcie pomiarowe, zdjęcie kontrolne). Pomimo częściowo różnych projekcji nie udało się rozpoznać via falsa i zweryfikować zewnątrzkorzeniowego położenia materiału wypełniającego kanał. Ciągła projekcja materiału wypełnieniowego na centrum zęba sprawiła, że nikt początkowo tego nie podejrzewał. Należy być świadomym ograniczeń obrazowania radiologicznego (zarówno dwuwymiarowego jak i trójwymiarowego) i pamiętać, że procesy patologiczne mogą niekiedy pozostać niezauważone.

Wpływ materiału do wypełnienia wstecznego na wynik chirurgicznej resekcji wierzchołka
G. Billis, B.S. Chong
Cel pracy: Ocena wpływu materiału do wypełnienia wstecznego (root-end filling, REF) na wynik chirurgicznej resekcji wierzchołka. Materiały i metody: Zebrano przypadki chirurgicznej resekcji wierzchołka korzenia wykonane w prywatnej praktyce specjalizującej się w endodoncji, w których wypełnienie wsteczne wykonano tymczasowym materiałem odbudowującym (intermediate restorative material, IRM) (Grupa 1) lub mineralnym agregatem trójtlenkowym (MTA) (Grupa 2). Gojenie oceniono na zdjęciach rentgenowskich po 12 i 24 miesiącach z zastosowaniem kryteriów ustalonych przez dwóch wykwalifikowanych obserwatorów.

Leczenie endodontyczne zębów mlecznych
J. Kühnisch, R. Heinrich-Weltzien
Celem artykułu jest określenie aktualnych zaleceń dotyczących postępowania klinicznego w zakresie kompleksu miazgowo-zębinowego zębów mlecznych. W przypadku bezobjawowych zębów mlecznych z próchnicą w pobliżu miazgi preferuje się obecnie niepełne czy selektywne usunięcie próchnicy. Jeżeli jednak dojdzie do perforacji miazgi w zębinie próchnicowej, wskazane jest przeprowadzenie pulpotomii. Sprawdzonym rozwiązaniem jest w takich przypadkach amputacja miazgi koronowej, a następnie zatamowanie krwawienia siarczanem żelaza (III). Po ustaniu krwawienia można pokryć miazgę korzeniową bioaktywnym cementem endodontycznym. Przy prawidłowym wskazaniu (i przeciwwskazaniu) odsetek sukcesu leczenia endodontycznego zębów mlecznych jest bardzo wysoki.

Mtwo
Przegląd piśmiennictwa
B. Mahmoodi, M. Hülsmann
Mtwo (VDW, Monachium, Niemcy) to dostępny od 2003 roku system wielopilnikowy ze stopu niklowo-tytanowego (NiTi), stosowany w technice single-lenght. W poniższym przeglądzie piśmiennictwa omówiono na podstawie dostępnych badań skuteczność czyszczenia, wpływ na zmianę kształtu kanału korzeniowego, podatność na złamania, pękanie oraz czas pracy z zastosowaniem tych pilników. W zakresie zmiany kształtu, skuteczności czyszczenia i podatności na złamania uzyskano podobnie dobre wyniki jak dla innych systemów NiTi. Preparacja z wykorzystaniem pilników Mtwo jest wyraźnie bardziej czasochłonna, ponadto system ten powoduje więcej pęknięć niż inne pilniki.