Wydanie 2/2018

w numerze m.i.

  • Jednowizytowe leczenie endodontyczne otwartych zębów w warunkach specjalistycznych
  • Jaką decyzję podjęliby Państwo? Kazuistyka
  • Powtórne leczenie endodontyczne z zastosowaniem instrumentów niklowo-tytanowych
  • Konsultacja pourazowa. Opcje leczenia po złamaniu korony, złamaniu korony i korzenia oraz złamaniu korzenia
  • Wewnątrzkoronowa i wewnątrzkanałowa diagnostyka endodontyczna
  • Szczególne cechy anatomiczne przedtrzonowców w kontekście leczenia endodontycznego

Strona 68

Jednowizytowe leczenie endodontyczne otwartych zębów w warunkach specjalistycznych
M. Arnold 
Doświadczenie oraz wiedza na temat struktur anatomicznych i kwestii mikrobiologicznych, a także wykorzystanie technicznych środków pomocniczych, takich jak mikroskop zabiegowy, ultradźwięki oraz elastyczne instrumenty preparacyjne, mogą się przyczynić do poszerzenia spektrum terapeutycznego i pozytywnie wpływać na sukces leczenia endodontycznego. Według badań wyniki jedno- i wielowizytowego leczenia endodontycznego nie różnią się od siebie

Strona 81

Jaką decyzję podjęliby Państwo?
Kazuistyka
G. Tulus 
W czerwcu 2014 roku 24-letni pacjent zgłosił się do gabinetu informując o obustronnych dolegliwościach bólowych o różnym stopniu nasilenia w obszarze trzonowców szczęki. Poprosił o sprawdzenie, czy są one pochodzenia zębowego i w razie potrzeby o podjęcie stosownego leczenia. 

Strona 84

Powtórne leczenie endodontyczne
M. Drefs, H. Steffen 
Wprowadzenie do endodoncji instrumentów niklowo-tytanowych zaowocowało rozwojem metod leczenia endodontycznego, zarówno pierwotnych, jak i powtórnego leczenia endodontycznego. Mechaniczne napędy silników oraz pełnoobrotowy lub recyprokalny wzorzec ruchów pilników NiTi pozwalają znacznie szybciej opracować kanał na właściwą długość roboczą oraz usunąć z niego wypełnienie niż w przypadku powtórnego leczenia endodontycznego z zastosowaniem instrumentów ręcznych. 

Strona 94

Konsultacja pourazowa
Opcje leczenia po złamaniu korony, złamaniu korony i korzenia oraz złamaniu korzenia
A.-L. Holzner, E. Maier, Ch. Berthold 
18.10.2016 roku około godz. 16:00 jedenastoletni pacjent przewrócił się wracając ze szkoły do domu. Po krótkiej wizycie i sporządzeniu dokumentacji fotograficznej u rodzinnego lekarza dentysty, około godziny 18:30 pacjent zgłosił się na pogotowie stomatologiczne Kliniki Uniwersyteckiej w Erlangen. 

Strona 99

Jaką decyzję podjęliby Państwo?
Rozwiązanie przypadku ze strony 81
G. Tulus 
Na podstawie tradycyjnego schematu diagnostycznego, który opisuje zapalenie miazgi oraz zapalenie tkanek okołowierzchołkowych według stanu histologicznego, opisywane przez pacjenta dolegliwości bólowe można przypisać zarówno nieodwracalnemu zapaleniu miazgi, jak i objawowemu zapaleniu tkanek okołowierzchołkowych. Należy jednak pamiętać, że w rzeczywistości, zwłaszcza w przypadku zębów wielokorzeniowych, w miazdze mogą się pojawiać różne stany zapalne, dlatego trudno jest sformułować jednoznaczną diagnozę. 

Strona 106

Wewnątrzkoronowa i wewnątrzkanałowa diagnostyka endodontyczna
M. Arnold, Ch. Friedrichs, G. Tulus, S. Verch, H. Dennhardt, F. Sanner 
Diagnostyka wewnątrzkoronowa i wewnątrzkanałowa (ICD – intracoronal and intracanal endodontic diagnosis) są istotnymi aspektami rozpoznania w endodoncji. Diagnostyka stanu komory zęba następuje jeszcze przed przystąpieniem do leczenia endodontycznego w kanałach korzeniowych; diagnostyka wewnątrzkanałowa ma miejsce w trakcie instrumentacji i opracowania kanałów. 

Strona 120

Szczególne cechy anatomiczne przedtrzonowców w kontekście leczenia endodontycznego
H. Steffen, M. Drefs 
Przedtrzonowce charakteryzują się znaczną różnorodnością anatomiczną w zakresie morfologii korzeni i kanałów korzeniowych. Znajomość rodzajów i częstotliwości występowania tych różnic ma istotne znaczenie dla lekarzy, ponieważ sukces leczenia endodontycznego można uzyskać tylko po odpowiednim poszerzeniu i dezynfekcji całego systemu endodontycznego. Aby uniknąć powikłań oraz dopasować otwór trepanacyjny i poszerzenie kanału do danej sytuacji klinicznej, przed przystąpieniem do leczenia należy dokładnie poznać anatomię leczonego zęba i przygotować się na obecność dodatkowych korzeni i/lub kanałów korzeniowych.