Wydanie 1/2018

w numerze m.i.

  • Systemy NiTi do powtórnego leczenia endodontycznego. Przegląd
  • Nowa metoda zaopatrzenia kompozytem wzmocnionym włóknem szklanym po przeprowadzonym leczeniu endodontycznym
  • Chirurgiczne wydłużanie koron
  • Ekstruzja magnetyczna
  • Odbudowa zębów po powtórnym leczeniu endodontycznym

Systemy NiTi do powtórnego leczenia endodontycznego
Przegląd
A. Schwenk-von Heimendahl, M. Hülsmann 
Do preparacji kanałów korzeniowych podczas powtórnego leczenia endodontycznego przeznaczone są różne maszynowe systemy instrumentów NiTi. Można je podzielić na specjalne systemy do powtórnego leczenia endodontycznego z nitinolu, których głównym zastosowaniem jest pierwotnie usunięcie materiału wypełniającego z kanału korzeniowego i osiągnięcie dostępu do otworu wierzchołkowego oraz na systemy NiTi, które można stosować podczas pierwotnego, jak i powtórnego leczenia endodontycznego.

Nowa metoda zaopatrzenia kompozytem wzmocnionym włóknem szklanym po przeprowadzonym leczeniu endodontycznym
K. Yazdani 
Zaopatrzenie zębów po leczeniu endodontycznym wykonuje się obecnie zwłaszcza w przypadku zębów przednich i przedtrzonowców, z reguły w formie uzupełnienia pełnoceramicznego z przezroczystej ceramiki. W tym celu, przy niewielkiej ilości tkanek twardych zęba konieczne jest zakotwiczenie w kanale korzeniowym. Aby spełnić wysokie wymagania estetyczne i czynnościowe, odpowiednie do uzupełniania wydają się być systemy wkładów wzmocnione włóknem szklanym, właściwościami biomechanicznymi i wyglądem przypominające zębinę.

Chirurgiczne wydłużanie koron
J. Behring 
Pod pojęciem chirurgicznego wydłużenia korony należy rozumieć różne techniki chirurgiczne mające na celu wydłużenie korony klinicznej głęboko zniszczonych lub złamanych zębów. W artykule przedstawiono podstawy planowania, powszechnie stosowane techniki leczenia oraz ograniczenia dotyczące chirurgicznego wydłużania koron.

Ekstruzja magnetyczna
A. Hergt, D.W. Christofzik 
Zęby po utracie dużej ilości tkanek mogą być dla lekarza dużym wyzwaniem. Ekstruzja magnetyczna może stworzyć warunki, które umożliwią protetyczne uzupełnienie głęboko złamanych zębów i ich włączenie, jako zębów filarowych, do kompleksowej rehabilitacji protetycznej. Ekstruzja magnetyczna góruje nad chirurgicznym wydłużeniem korony w odcinku zębów przednich i u pacjentów, którzy nie życzą sobie większego zabiegu chirurgicznego. Należy ją uznać za postępowanie oszczędzające, które wprawdzie wymaga wysiłku pod względem czasowym, ale pozwala na osiągnięcie dobrego i przewidywalnego efektu leczenia przy małym koszcie materiałów. 

Odbudowa zębów po powtórnym leczeniu endodontycznym
M.L. Zuolo, D. Kherlakian, J.E. de Mello Jr., M.C.C. de Carvalho, M. Inęs R.C. Fagundes, M. Hülsmann 
Celem zaopatrzenia zęba po leczeniu endodontycznym jest odzyskanie estetyki i funkcji, ochrona istniejących tkanek twardych zęba oraz zapobieganie ponownej kontaminacji bakteryjnej. Z tego powodu powtórne leczenie endodontyczne ma sens tylko wówczas, gdy wymagający leczenia ząb jest wart zachowania z punktu widzenia uzupełnienia i stanu przyzębia.