Wydanie 4/2017

w numerze m.i.

  • Systemy jednopilnikowe – czy to możliwe?Jednorazowe instrumenty NiTi. Za i przeciw
  • Prognoza zębów leczonych endodontycznie i zaopatrzonych w stałe uzupełnienia protetyczne
  • Pokrywanie perforacji w obszarze ujścia kanału korzeniowego. Opis przypadku
  • Pionowe złamanie korzenia w zębach po leczeniu endodontycznym
  • Analiza ciężkiej postaci inwazyjnej resorpcji zewnętrznej

 

Systemy jednopilnikowe – czy to możliwe?
E. Schäfer, S. Bürklein 
Koncepcja maszynowej preparacji kanału korzeniowego była w ostatnich latach upraszczana, w związku z tym obecnie mamy do dyspozycji wiele systemów jednopilnikowych. Możemy je podzielić na takie, w których sposób pracy instrumentu opiera się na ruchu recyprokalnym oraz systemy, w których instrumenty pracują zgodnie z ruchem wskazówek zegara wykonując obrót o 360 stopni. W artykule opisano rotacyjne systemy jednopilnikowe i oceniono ich właściwości w oparciu o dostępne piśmiennictwo

Jednorazowe instrumenty NiTi
Za i przeciw
D. Sonntag 
Reprezentatywna ankieta wykazała, że mniej niż 32% niemieckich gabinetów w pełni stosuje wytyczne Instytutu Roberta Kocha w zakresie oczyszczania instrumentów endodontycznych. Skomplikowane czyszczenie i dokumentacja sterylizacji zastosowanych instrumentów wiążą się z dużym nakładem czasu i kosztów. Ponadto nie można mieć pewności, czy przeprowadzona sterylizacja rzeczywiście jest wystarczająca. W centrum dyskusji dotyczących stosowania instrumentów jednorazowych czy wielokrotnego użytku znajduje się wiele aspektów: ryzyko przeniesienia prionów, możliwość sterylizacji, zmęczenie materiału w wyniku wielokrotnego stosowania i sterylizacji, zwiększenie ryzyka złamania oraz stępienie w przypadku instrumentów wielokrotnego użytku oraz, szczególnie, kwestie kosztów. 

Prognoza zębów leczonych endodontycznie i zaopatrzonych w stałe uzupełnienia protetyczne
J. Düchting, M. Hülsmann 
Zaopatrzenie protetyczne zębów leczonych endodontycznie – jeżeli to możliwe począwszy od ubytków dwupowierzchniowych – powinno pokrywać guzki. Trzypunktowe mosty można bez większych ograniczeń osadzać na zębach filarowych z wypełnieniem kanałowym. Im większy most, tym wyższe ryzyko niepowodzenia, wynikające z obecności zęba leczonego endodontycznie – nie zaleca się wykonywania mostów jednobrzeżnych na zębach leczonych endodontycznie

Pokrywanie perforacji w obszarze ujścia kanału korzeniowego
Opis przypadku
Chr. Krupp 
Jeżeli podczas poszukiwania ujść kanałów korzeniowych dojdzie do perforacji tkanek twardych, o dalszej prognozie zęba decyduje wiele czynników. Istotny wpływ na sukces leczenia ma lokalizacja, wielkość i moment, w którym doszło do perforacji. Szczególnym wyzwaniem jest perforacja z bezpośrednim połączeniem z systemem endodontycznym – ponieważ konieczne jest jej zamknięcie i jednocześnie pozostawienie otwartego kanału korzeniowego

Pionowe złamanie korzenia w zębach po leczeniu endodontycznym
A. Russell, N. Chandler, L. Friedlander 
Terminem „pionowe złamanie korzenia” (vertical root fractures, VRF) określa się całkowite lub częściowe pęknięcia w osi długiej zęba, które mogą występować w obrębie każdego poziomu korzenia zęba i zwykle mają swój początek na wewnętrznej ścianie kanału korzeniowego. VRF obserwuje się często w zębach po leczeniu endodontycznym, a ich wystąpienie może skutkować utratą zęba. 

Analiza ciężkiej postaci inwazyjnej resorpcji zewnętrznej
A.M. Cerrato, J.L. Gutmann, S. Rigsby, J.R. Gray 
W warunkach fizjologicznych zęby opierają się inwazyjnej resorpcji zewnętrznej (external invasive resorption, EIR), ponieważ odontoklasty nie mogą się przyłączyć do powierzchni korzenia pokrytej organiczną warstwą pracementu. Jednakże w przypadkach, w których nie ma tej warstwy lub uległa ona uszkodzeniu w wyniku działania różnych czynników, może dojść do EIR oraz przejścia przez cement i zębinę. Widoczny jest wtedy charakterystyczny obraz na zdjęciu rentgenowskim, na którym proces resorpcyjny przesuwa się w kierunku podłużnym w obrębie zębiny bez penetracji organicznej warstwy prazębiny chroniącej miazgę.