Wydanie 3/2016

w numerze m.i.

  • Uogólniona kalcyfikacja miazgi. Przegląd piśmiennictwa i opis przypadku
  • Usuwanie złamanych instrumentów zmodyfikowaną techniką pętlową
  • Usuwanie złamanych instrumentów z zastosowaniem ultradźwięków i systemu Ruddle’a. Opis przypadku
  • Usuwanie złamanych instrumentów i podobnych ciał obcych z zastosowaniem techniki tulejkowej
  • Reakcje alergiczne w endodoncji
  • Konsultacja urazowa. Opcje terapeutyczne po poprzecznym złamaniu korzenia i uszkodzeniu z przemieszczeniem

Uogólniona kalcyfikacja miazgi
Przegląd piśmiennictwa i opis przypadku
K. Chaini, M.K. Georgopoulou 
W artykule omówiono diagnostykę 22-letniej pacjentki z uogólnioną kalcyfikacją miazgi, która występowała jednocześnie z hipomineralizacją trzonowcowo-siekaczową oraz zębiakiem zestawnym. Na podstawie zabiegów diagnostycznych stwierdzono kilka chorób, na które mogło wskazywać to schorzenie: możliwy brak równowagi metabolicznej, bruksizm, leczenie ortodontyczne i predyspozycje genetyczne. Wyniki badań krwi i moczu pozwoliły na wykluczenie nierównowagi metabolicznej. W badaniu klinicznym, z grupy rozważanych czynników wykluczono bruksizm i leczenie ortodontyczne.

Usuwanie złamanych instrumentów zmodyfikowaną techniką pętlową
M. Arnold 
Pomimo dobrej widoczności i dostępności usuwanie złamanych fragmentów instrumentów niklowo–tytanowych nie jest łatwe, zwłaszcza z zakrzywionych kanałów korzeniowych, ponieważ w wyniku naprężeń instrument ściśle przylega do zewnętrznej krzywizny kanału. Aktywacja ultradźwiękowa podnosi ryzyko ponownego złamania, dlatego w przypadku tego typu fragmentów należy jej unikać. Jak dowiedziono na wielu przykładach, pomocny w tym względzie może się okazać nowy instrument, czyli bazujący na technice pętlowej „FragRemover”, pozwalający przy minimalnym odsłonięciu usunąć z kanału korzeniowego fragmenty narzędzi i inne ciała stałe (wkłady ze srebra, nośniki gutaperki).

Usuwanie złamanych instrumentów z zastosowaniem ultradźwięków i systemu Ruddle’a
Opis przypadku
F. Wenninger 
Złamane instrumenty endodontyczne blokują kanał korzeniowy i tym samym uniemożliwiają dokładne oczyszczenie chemo-mechaniczne, dezynfekcję i prawidłową obturację systemu endodontycznego. Próbę usunięcia złamanego instrumentu należy rozważyć uwzględniając czynniki decydujące o wyniku takiego zabiegu. Opisano różne metody i narzędzia przeznaczone do usuwania złamanych instrumentów z kanałów korzeniowych. Skuteczna okazała się przede wszystkim metoda z wykorzystaniem ultradźwięków w połączeniu z systemem Ruddle’a przy zachowaniu bezpośredniej widoczności dzięki zastosowaniu mikroskopu zabiegowego. W artykule opisano usuwanie złamanego instrumentu ze środkowej części kanału metodą tradycyjną, z wykorzystaniem ultradźwięków i systemu Ruddle’a. 

Usuwanie złamanych instrumentów i podobnych ciał obcych z zastosowaniem techniki tulejkowej
U. Schulz-Bongert, G. Tulus 
W artykule opisano technikę tulejkową, nazywaną również techniką rurkową, pozwalającą na usunięcie z kanału korzeniowego złamanych instrumentów, wkładów ze srebra lub nośników gutaperki. Jej zastosowanie kliniczne zostanie zaprezentowane na przykładzie konkretnych przypadków. 

Reakcje alergiczne w endodoncji
Ch. Schröder, M. Hülsmann 
W artykule przyjrzymy się alergicznemu potencjałowi materiałów stosowanych w endodoncji. Skoncentrujemy się przede wszystkim na produktach lateksowych, roztworach płuczących i preparatach zawierających eugenol, a także środkach znieczulających i antybiotykach. Reakcje alergiczne są rzadkością i można ich uniknąć dzięki dokładnemu wywiadowi oraz zastosowaniu preparatów alternatywnych. Umiejętność podejmowania prawidłowych decyzji w sytuacjach kryzysowych pozwala zachować bezpieczeństwo w przebiegu leczenia. 

Konsultacja urazowa
Opcje terapeutyczne po poprzecznym złamaniu korzenia i uszkodzeniu z przemieszczeniem
G. Tulus 
Po operacyjnym zaopatrzeniu złamania dna oczodołu i zatoki szczękowej (po lewej stronie) z użyciem płytek tytanowych następnego dnia 24-letni pacjent zgłosił się do kliniki stomatologicznej. W tym momencie zęby przednie w szczęce były zszynowane. Na podstawie zdjęcia rentgenowskiego stwierdzono poprzeczne złamanie korzenia zęba 21.