Wydanie 3/2019

w numerze m.i.

  • Użyteczność stosowania materiałów alloplastycznych w zębodołach poekstrakcyjnych i przy zabiegach augmentacji zatoki szczękowej
  • Zmodyfikowana technika tunelowa z podwójną brodawką w celu pokrycia korzenia w odcinku przednim żuchwy
  • Analiza estetyczna i planowanie w leczeniu implantologicznym
  • Aktualne koncepcje implantacji natychmiastowej w odcinku przednim
  • Koncepcja All-in-Once: implantacja natychmiastowa w zębodole świeżo po ekstrakcji z zaopatrzeniem w koronę ostateczną
  • Optymalizacja rezultatów estetycznych przy usuwaniu implantu w odcinku przednim szczęki: uwarunkowania chirurgiczne i protetyczne

Strona 164

164 Użyteczność stosowania materiałów alloplastycznych w zębodołach poekstrakcyjnych i przy zabiegach augmentacji zatoki szczękowej
M. Nevins, S. Parma-Benfenati, L. Gobbato, T. Lombardi, C. Stacchi, C. Coutinho Alves, P. Galletti, W. Khang, D.M. Kim

Trzydziestu ośmiu pacjentów (w wieku 25 do 74 lat) wymagających wykonania zabiegu augmentacji zębodołu po ekstrakcji oraz podniesienia zatoki szczękowej (odpowiednio 27 i 11 pacjentów) przed implantacją zgłosiło się do udziału w tym badaniu. Miejsca zabiegu zostały poddane przeszczepowi albo dwufazowym fosforanem wapnia (BCP) z kolagenem (przy augmentacji zębodołów poekstrakcyjnych) lub BCP z błoną kolagenową (przy podniesieniu zatoki szczękowej). Wszyscy pacjenci zakończyli roczny okres kontroli, który składał się z oceny klinicznej i radiologicznej. Żaden z implantów nie został utracony, a wokół implantu występowało zarówno podparcie zdrowych tkanek miękkich, jak i kości.

Strona 172

172 Zmodyfikowana technika tunelowa z podwójną brodawką w celu pokrycia korzenia w odcinku przednim żuchwy
A. Sebaoun, C.E. Nemcovsky, I. Beitlitum, O. Moses

Wolne przeszczepy tkankowe, błony, płaty uszypułowane, przeszczepy allogenne oraz ksenogenne zostały opisane w zabiegach pokrycia korzenia oraz augmentacji miejsc przyczepu dziąsłowego. Artykuł ocenia zmodyfikowaną chirurgiczną technikę tunelową w zabiegach pokrycia korzeni zębów przednich żuchwy, w których przeszczep łącznotkankowy został połączony z metodą tunelową oraz płata z podwójną brodawką.

Strona 180

180 Analiza estetyczna i planowanie w leczeniu implantologicznym
S. Wolfart

Celem analizy estetyki jamy ustnej i uśmiechu pacjenta jest strukturalna integracja informacji zebranych systemowo w ogólnej koncepcji leczenia. Opracowana lista kontrolna pozwala lekarzowi odpowiedzieć punkt po punkcie na konkretne pytania, które z kolei wiążą się z określonymi zabiegami. Rozpoznane estetyczne
deficyty uśmiechu wpływają bezpośrednio na kształt przyszłych zabiegów leczniczych. Niezwykle ważne jest ich odpowiednie zgranie w czasie, co zapewnia niezaburzony przebieg całego leczenia. Lista kontrola dzieli się na trzy części. Trzy kategorie części pierwszej wypełnia się razem z pacjentem i służą subiektywnej ocenie estetycznego zmysłu pacjenta. Część drugą wypełnia lekarz i zawiera ona wszystkie istotne dla danego przypadku informacje estetyczne, które należy następnie uwzględnić w planie leczenia. Trzecia część porusza ważne kwestie dotyczące planowania implantologicznego i implantoprotetycznego, które są szczególnie
ważne w przypadku implantacji w strefie estetycznej. 

Strona 198

198 Aktualne koncepcje implantacji natychmiastowej w odcinku przednim
A. Happe, L. Debring, A. Grandoch, J. Neugebauer

Sukces implantacji natychmiastowej w strefie estetycznej zależy w istotnej mierze od doboru pacjentów i protokołu chirurgicznego. Typowym powikłaniem jest recesja tkanek miękkich. Jeszcze przed ekstrakcją należy ocenić sytuację pod tym kątem i zaplanować odpowiedni moment implantacji. Istotnymi czynnikami decydującymi o prognozie są przede wszystkim sytuacja anatomiczna, a zwłaszcza konstrukcja zębodołu i morfotyp tkanek. Jeżeli kryteria początkowe pozwalają na implantację natychmiastową, a prawidłowy protokół chirurgiczny zostanie zachowany, metoda ta pozwala na uzyskanie bardzo estetycznych rekonstrukcji na implantach.

Strona 210

210 Koncepcja All-in-Once: implantacja natychmiastowa w zębodole świeżo po ekstrakcji z zaopatrzeniem w koronę ostateczną
I. Gamborena, Y. Sasaki, M.B. Blatz

Implanty dentystyczne stały się niezawodną alternatywą zastąpienia uszkodzonych lub brakujących zębów w strefie estetycznej. W przypadku uszkodzonych zębów implantacja natychmiastowa w zębodole poekstrakcyjnym stała się przewidywalnym sposobem leczenia. Jednakże, aby zoptymalizować wyniki estetyczne i funkcjonalne, wszystkie aspekty chirurgiczne muszą zostać połączone z zaprojektowaniem oraz wykonaniem uzupełnienia protetycznego z zachowaniem postępowania minimalnie inwazyjnego. W rzeczywistości jest to sposób leczenia bardzo wrażliwy na technikę zabiegową, zwłaszcza gdy celem jest zapewnienie natychmiastowej estetyki przy minimalnym urazie tkanek, a ostateczne uzupełnienie jest wykonywane tego samego dnia co implantacja.

Strona 224

224 Optymalizacja rezultatów estetycznych przy usuwaniu implantu w odcinku przednim szczęki: uwarunkowania chirurgiczne i protetyczne
I.C. Molina, G.C. Molina, D. Morton

W ostatnich latach nastąpiła zmiana paradygmatu w odniesieniu do nowych koncepcji leczenia implantologicznego, która doprowadziła do skoncentrowania się na protokołach implantacji natychmiastowej. Wraz ze wzrostem ogólnej liczby implantacji nastąpił niestety wzrost liczby implantów wprowadzonych w nieprawidłowych pozycjach, z których wiele jest wynikiem błędów jatrogennych związanych z niewłaściwą diagnozą lub brakiem komunikacji pomiędzy członkami zespołu stomatologicznego. Błędy te mogą wystąpić
wówczas, kiedy pozycja implantu nie jest wyznaczona przez ząb, chirurg nie jest całkowicie poinformowany o projekcie późniejszego uzupełnienia w 3D, płaszczyzna zgryzowa nie jest prawidłowa lub szablon chirurgiczny nie jest używany do wyznaczenia kierunku oraz idealnej pozycji osiowej implantu. Braki takie mogą skutkować powikłaniami – najczęstszym jest niewystarczająca ilość tkanek wokół implantu, recesje, które odsłaniają połączenie pomiędzy łącznikiem a implantem, nieprawidłowa pozycja implantu oraz zanik brodawki dziąsłowej.