Wydanie 2/2020

w numerze m.i.

  • Trzy oddzielne kanały mezjalno-policzkowe w drugim trzonowcu szczęki: opis przypadku
  • Jaką decyzję podjęliby Państwo? Leczenie po poprzecznym złamaniu korzenia w wyniku urazu
  • Diagnostyka radiologiczna: resorpcje wewnętrzne – aspekty ogólne i radiologiczne
  • Wskazania i możliwości zastosowania cyfrowej tomografii objętościowej w endodoncji
  • Jaką decyzję podjęliby Państwo? Rozwiązanie przypadku ze strony 75
  • Nie ma czasu po COVID-19, jedynie przed i teraz
  • Ekstruzja chirurgiczna w przypadku poprzecznego złamania korzenia w okolicy przyszyjkowej: opis przypadku
  • Tymczasowe zaopatrzenie zębów leczonych endodontycznie – prosta sprawa czy ważny etap leczenia?

Strona 69

69 Trzy oddzielne kanały mezjalno-policzkowe w drugim trzonowcu szczęki: opis przypadku

Eva Wischmann

W artykule opisano przykład rekonstrukcji silnie zniszczonego próchnicowo drugiego trzonowca szczęki w postaci adhezyjnego wypełnienia podkładowego. Podczas leczenia odnaleziono i poszerzono pod mikroskopem drugi i trzeci kanał mezjalno-policzkowy.

Strona 75

75 Jaką decyzję podjęliby Państwo? Leczenie po poprzecznym złamaniu korzenia w wyniku urazu

Thomas Beyl, Gabriel Tulus

Strona 77

77 Diagnostyka radiologiczna: resorpcje wewnętrzne – aspekty ogólne i radiologiczne

Sebastian Bürklein

Resorpcja wewnętrzna to raczej rzadki i zwykle bezobjawowy proces o niedokładnie określonej etiologii
i patogenezie. Odpowiednią diagnozę i planowanie leczenia umożliwiają wysokiej jakości zdjęcia rentgenowskie (okolicy okołowierzchołkowej – pod kątem prostym i w projekcji ekscentrycznej) oraz bardziej zaawansowane metody obrazowania (DVT). Prawidłowy wywiad z pacjentem, wczesne rozpoznanie i odpowiednie leczenie mogą zapobiec utracie zęba.

Strona 83

83 Wskazania i możliwości zastosowania cyfrowej tomografii objętościowej w endodoncji

Peter Kiefner

Najważniejszym warunkiem skutecznej diagnostyki i leczenia endodontycznego jest dokładna rejestracja rzeczywistej anatomii systemu endodontycznego. Cyfrowa tomografia objętościowa (DVT) znacznie poprawiła możliwości diagnostyczne w endodoncji, ponieważ pozwala na dokładne, trójwymiarowe przedstawienie różnych warunków anatomicznych leczonych zębów. Dzięki temu można jednoznacznie odnaleźć i uwidocznić zakrzywienia kanałów w płaszczyźnie policzkowo-językowej, obliteracje, zębiniaki, dodatkowe kanały, zmiany resorpcyjne, złamane instrumenty, itp. Ceną za lepszej jakości zdjęcia jest jednak większa dawka promieniowania niż w przypadku tradycyjnych dwuwymiarowych zdjęć rentgenowskich, dlatego należy restrykcyjnie podchodzić do kwestii wskazań dla zastosowania techniki DVT.

Strona 97

97 Jaką decyzję podjęliby Państwo? Rozwiązanie przypadku ze strony 75

Thomas Beyl, Gabriel Tulus

Strona 101

101 Nie ma czasu po COVID-19, jedynie przed i teraz

Matthias Tröltzsch, Markus Tröltzsch

W artykule próbowaliśmy podsumować dostępne i merytoryczne informacje naukowe na temat SARS-
-CoV-2, aby dogłębnie ocenić obecną sytuację. Nasza klinika znajduje się w Ansbach w Bawarii, w Niemczech, a większość naszej pracy stanowi chirurgia stomatologiczna i szczękowo-twarzowa, ale także stomatologia. Naszym głównym celem są następujące obszary: augmentacja kości i tkanek oraz implantologia u obciążonych
pacjentów; wszelkiego rodzaju chirurgiczne i niechirurgiczne leczenie patologii kości szczęk; chirurgiczne i niechirurgiczne leczenie chorób zatok nosowych i przynosowych oraz onkologia głowy i szyi. W naszym kraju gabinety stomatologiczne i lekarskie są otwarte podczas kryzysu spowodowanego koronawirusem zgodnie
z wytycznymi Instytutu Roberta Kocha (RKI, najwyższy niemiecki organ do spraw zdrowia), z którymi
całkowicie się zgadzamy.

Strona 107

107 Ekstruzja chirurgiczna w przypadku poprzecznego złamania korzenia w okolicy przyszyjkowej: opis przypadku

Franziska Haupt, Anna Hübscher, Petra Santander, Steffi Baxter

Zęby po urazie z poprzecznym złamaniem korzenia w okolicy przyszyjkowej stanowią dla lekarza bardzo duże wyzwanie. Ponieważ szpara złamania znajduje się blisko wyrostka zębodołowego, należy zwrócić szczególną uwagę na aspekty biologiczne i protetyczne. Często zachowanie zęba wymaga jego ekstruzji, aby znalazł się w położeniu umożliwiającym wykonanie uzupełnienia protetycznego. W artykule opisano leczenie siekacza bocznego szczęki z poprzecznym złamaniem korzenia w obszarze przyszyjkowym, który odbudowano protetyczne po wcześniejszej ekstruzji chirurgicznej.

Strona 117

117 Tymczasowe zaopatrzenie zębów leczonych endodontycznie – prosta sprawa czy ważny etap leczenia?

Christian R. Gernhardt, Henrike Jäger, Karolin Brandt

Istotnym aspektem każdego leczenia endodontycznego jest tymczasowe, prowizoryczne zamknięcie otworu trepanacyjnego. Zamknięcie systemu endodontycznego jest ważne nie tylko w okresie pomiędzy kolejnymi wizytami aż do obturacji, lecz także jako docelowe zamknięcie po zakończeniu leczenia endodontycznego do momentu wykonania ostatecznego uzupełnienia protetycznego. Nadrzędnym celem jest stworzenie szczelnego, chroniącego przed bakteriami zamknięcia, które będzie stabilne także przy obciążeniu okluzyjnym. Bardziej korzystne pod względem szczelności i zabezpieczenia przed bakteriami są materiały adhezyjne niż tradycyjne. Technika wielowarstwowa to dobre rozwiązanie kompromisowe, pozwalające na zmniejszenie zużycia materiałów, nakładu pracy, a tym samym i kosztów. Materiały na bazie tlenku cynku i siarczanu wapnia zapewniają bardzo dobre zabezpieczenie przed bakteriami na krótko, nie nadają się jednak do stosowania na dłuższy czas. Jeżeli konieczne jest zabezpieczenie odpowiedniej ilości miejsca, zamiast kuleczek waty należy użyć kuleczek z gąbki lub – jeszcze lepiej – taśmę teflonową.