Wydanie 2/2019

w numerze m.i.

  • Wzrost temperatury podczas leczenia endodontycznego
  • Martwica tkanek po usunięciu gutaperki metodą termiczną
  • Procedura endodontyczna, protetyczna i chirurgiczna po urazie zęba przedniego
  • Przebarwienia zębów o podłożu endodontycznym
  • Rozpuszczalniki do gutaperki i uszczelniaczy: zasada działania i skuteczność
  • Środki pomocnicze w cyfrowym planowaniu zabiegów endodontycznych

Wzrost temperatury podczas leczenia endodontycznego
Przegląd piśmiennictwa
S. Falckenberg, D. Sonntag
Podczas leczenia endodontycznego może dojść do znacznego wzrostu temperatury w kanale korzeniowym, który może nieść ze sobą poważne konsekwencje. Ciepło może być celowo generowane podczas działań terapeutycznych lub stanowić efekt uboczny stosowania ultradźwięków lub instrumentów rotacyjnych.

Martwica tkanek po usunięciu gutaperki metodą termiczną
Etiologia, klinika i postępowanie
R. Livada, K. Hosn, J. Shiloah, K. M. Anderson
Wiele zębów leczonych endodontycznie wymaga zaopatrzenia w mocowany wewnątrzkanałowo wkład, którego zadaniem jest polepszenie retencji odbudowy koronowej. Konieczne jest wówczas usunięcie gutaperki z koronowego odcinka kanału, na przykład metodą termiczną. Stosowanie wysokiej temperatury niesie ze sobą ryzyko przeniesienia ciepła do pobliskich struktur przyzębia oraz powstania nieodwracalnych uszkodzeń aparatu zawieszeniowego, szczególnie zębów z cienkimi ścianami zębiny. W artykule opisano kliniczne i histologiczne aspekty oraz postępowanie w trzech przypadkach martwicy tkanek po termicznym usunięciu gutaperki.

Procedura endodontyczna, protetyczna i chirurgiczna po urazie zęba przedniego
Opisy przypadków z i bez zachowania zęba
T. Englbrecht, Ch. Mehl, J. Basel, S. Harder
Z uwagi na eksponowaną pozycję w obrębie twarzoczaszki zęby przednie stosunkowo często ulegają urazom. Wydarzenie takie stawia lekarza przed sporym wyzwaniem, ponieważ musi ocenić, czy dany ząb można zachować, czy nie. Jeżeli nie ma możliwości zachowania zęba, należy go zrekonstruować w tym tak wymagającym pod względem estetycznym obszarze. W artykule zaprezentowano koncepcje postępowania endodontycznego, protetycznego i chirurgicznego, niezależnie od różnych sytuacji wyjściowych. Na przykładzie konkretnych przypadków klinicznych przedyskutowano także ryzyko i możliwości poszczególnych opcji leczenia.

Przebarwienia zębów o podłożu endodontycznym
Etiologia, diagnostyka, leczenie
T. Weinberger, M. Hülsmann
Przebarwienia tkanek twardych zębów o podłożu endodontycznym i ich unikanie stanowi spory problem kliniczny. Przebarwienia podczas leczenia endodontycznego mogą potencjalnie pojawić się w różnych momentach, na skutek kontaktu z krwią, martwiczą tkanką, roztworami, wkładami leczniczymi, uszczelniaczami czy cementami. W artykule zaprezentowano potencjał do przebarwień różnych czynników i materiałów oraz sposób diagnozowania i leczenia istniejących już przebarwień, w zależności od koloru przebarwienia.

Rozpuszczalniki do gutaperki i uszczelniaczy: zasada działania i skuteczność
A.-L. Nonnenmacher
Optymalny rozpuszczalnik materiałów endodontycznych nie powinien działać zbyt agresywnie na tkanki organizmu, ale jednocześnie być wystarczająco efektywny i rozpuszczać wszelkie uszczelniacze oraz materiały stosowane do wypełniania kanałów korzeniowych. Celem poniższego przeglądu jest analiza i ocena dostępnego piśmiennictwa dotyczącego sposobu działania i skuteczności najbardziej popularnych środków rozpuszczających stosowanych w powtórnym leczeniu endodontycznym.

Środki pomocnicze w cyfrowym planowaniu zabiegów endodontycznych
J.P. Tchorz
Cyfrowa tomografia objętościowa (DVT) niesie ze sobą korzyści nie tylko w kontekście radiologicznej diagnostyki bólu, lecz także umożliwia dokładne określenie liczby, morfologii i długości kanałów korzeniowych jeszcze przed rozpoczęciem właściwego leczenia. W połączeniu z trójwymiarowymi danymi z DVT nowe możliwości oprogramowania po raz pierwszy dają lekarzowi możliwość dokładnego planowania złożonych przypadków endodontycznych. W artykule zaprezentowano poszczególne produkty i zasadę ich działania na podstawie konkretnych przypadków klinicznych.