Wydanie 1/2019

w numerze m.i.

  • Wpływ urządzeń elektronicznych na przebieg i powodzenie leczenia endodontycznego
  • Rewaskularyzacja i odbudowa po urazie zęba
  • Nierozpoznane poziome złamanie przedtrzonowca w szczęce
  • Poziome złamanie korzenia z wybiciem części koronowej
  • Materiały bioaktywne w endodoncji
  • Objaw Vincenta: parestezja nerwu żuchwowego
  • Brak dowodów na konieczność wypełnienia kanału korzeniowego
  • Diagnostyka i leczenie rozgałęzień kanału korzeniowego

Wpływ urządzeń elektronicznych na przebieg i powodzenie leczenia endodontycznego
M. Butz, M. Hülsmann 
Postęp technologiczny od lat zmienia oblicze endodoncji, która aktualnie nie może już obyć się bez urządzeń elektronicznych. Również pacjenci – nie tylko w gabinecie stomatologicznym – otaczani są z roku na rok coraz większą ilością sprzętów mobilnych, jak i wszczepialnych. Wzajemne interakcje wszechobecnych urządzeń elektronicznych nie zostały jeszcze do końca poznane. Sprzeczne opinie producentów wywołują nierzadko niepokój, zarówno u pacjentów, jak i lekarzy. Czy u osoby ze wszczepionym rozrusznikiem serca można bez obaw zastosować endometr? Czy – aby zapobiec ewentualnej interakcji i potencjalnemu niepowodzeniu leczenia – należy prosić pacjentów o wyłączenie smartfona przed wizytą? Celem poniższego artykułu jest przedstawienie przeglądu aktualnej wiedzy na temat wpływu urządzeń elektronicznych na przebieg i powodzenie leczenia endodontycznego. 

Rewaskularyzacja i odbudowa po urazie zęba
Opis przypadku
T. Hausdörfer 
Rewaskularyzacja to nowoczesna metoda leczenia zębów z martwą miazgą i niezakończonym wzrostem korzenia. Jej mechanizm jest następujący: po dezynfekcji kanału korzeniowego i sprowokowaniu krwawienia do kanału następuje aktywacja komórek macierzystych tkanek okołowierzchołkowych, które indukują rewaskularyzację zęba. Pozwala to na przyrost grubości ścian zębiny i zakończenie tworzenia wierzchołka korzenia. 

Nierozpoznane poziome złamanie przedtrzonowca w szczęce
S. Bürklein 
W ramach każdej diagnostyki w codziennej praktyce stomatologicznej konieczna jest dokładna analiza zdjęć rentgenowskich, zwłaszcza pod kątem rzadkich zdarzeń. Musimy się na to wyczulić, aby móc w porę rozpoznać wszelkie nieprawidłowości i wdrożyć odpowiednie leczenie. Przy podejrzewanym poprzecznym złamaniu korzenia zaleca się wykonanie zdjęć okolicy okołowierzchołkowej pod różnym kątem, co znacznie ułatwia diagnostykę. W artykule zaprezentowano i omówiono ważne z punktu widzenia leczenia endodontycznego zdjęcia rentgenowskie. 

Poziome złamanie korzenia z wybiciem części koronowej
Opis przypadku z 5-letnim okresem obserwacji
I. Ilgenstein Hauert, F. Eggmann, R. Weiger 
W artykule opisano przypadek 7-letniego chłopca, u którego zdiagnozowano poziome złamanie korzenia z towarzyszącym mu wybiciem części koronowej stałego siekacza przyśrodkowego szczęki. Część koronowa została replantowana i zszynowana. Kiedy zauważono objawy martwicy zakażonej miazgi, przeprowadzono jednowizytową apeksyfikację oraz wypełnienie kanału w części koronowej. Zaobserwowano całkowite ustąpienie zmian bocznych, a część wierzchołkowa pozostała żywa. Rok po urazie stwierdzono klinicznie i radiologicznie wygojenie tkanek przyzębia. Pacjent został następnie poddany leczeniu ortodontycznemu z udanym przemieszczeniem replantowanego fragmentu koronowego. 

Materiały bioaktywne w endodoncji
A.-L. Holzner, J. Ebert 
Stosowanie materiałów bioaktywnych niesie ze sobą wiele zalet, zwłaszcza w leczeniu endodontycznym, ponieważ są one nie tylko biokompatybilne, ale także wpływają pozytywnie na otaczające tkanki. W endodoncji kontakt z tkankami występuje częściej i w większym stopniu wpływa na sukces leczenia niż w innych dziedzinach stomatologii. Główną wadą tych produktów jest nadal ich zbyt wysoka cena. Problem przebarwień zębów nie dotyczy wszystkich materiałów i można go uniknąć wybierając inne produkty. Uszczelniacze bioaktywne nie są obecne na rynku tak długo jak cementy bioaktywne – dla tych drugich istnieje znacznie więcej danych klinicznych. 

Objaw Vincenta: parestezja nerwu żuchwowego
D.W. Christofzik 
Zapalenie tkanek okołowierzchołkowych rzadko skutkuje upośledzeniem czucia nerwu zębodołowego dolnego. Artykuł opisuje objaw Vincenta oraz dokumentuje przypadek tego zaburzenia neurologicznego, w którym parestezja, tak samo jak niedoczulica nerwu bródkowego, zostały spowodowane zapaleniem tkanek okołowierzchołkowych pierwszego trzonowca żuchwy. Opisany został proces gojenia oraz długoczasowe wyniki 2 lata po niechirurgicznym leczeniu endodontycznym. 

Brak dowodów na konieczność wypełnienia kanału korzeniowego
A. Burkovski, M. Karl 
Wypełnienie kanału korzeniowego nadal stanowi istotny temat badań, a pacjenci wydają znaczne kwoty na ten etap leczenia endodontycznego. Przeprowadzono trzy eksperymenty kwestionujące konieczność wypełnienia kanału korzeniowego. Materiały i metody: Z użyciem tomografii komputerowej oznaczono objętość kanalików zębinowych. Używając prostego modelu biofilmu fragmentu ludzkiego zęba, oszacowano efekt wypełnienia kanału korzeniowego na wytrzymałość bakterii oraz zbadano świeżo usunięte zęby po leczeniu endodontycznym pod kątem obecności bakterii pozostających w zębinie. 

Diagnostyka i leczenie rozgałęzień kanału korzeniowego
G. Tulus, T. Weber, A. Petrovits, B.M. Galbinasu 
Odnalezienie, opracowanie, skuteczna dezynfekcja oraz prawidłowa obturacja rozgałęzień kanału korzeniowego nawet dla wprawnego lekarza stanowią nie lada wyzwanie. Artykuł przedstawia nie tylko klasyfikację i częstość występowania anomalii systemu korzeniowego – opisuje przede wszystkim ich wpływ na plan i przebieg leczenia endodontycznego, możliwe konsekwencje ich występowania, a także przedstawia możliwe strategie radzenia sobie z tymi niecodziennymi sytuacjami w codziennej praktyce.