Wydanie 1/2017

w numerze m.i.

  • Zapobieganie trudnościom w leczeniu endodontycznym i postępowanie w przypadku ich wystąpienia – podejście problemowe do leczenia endodontycznego
  • Uraz połączony ze złamaniem koron u dorosłego pacjenta. Opis przypadku
  • Ekstruzja magnetyczna siekacza szczęki jako zabieg zachowawczy po skomplikowanym złamaniu korony i korzenia. Opis przypadku
  • Przebarwienia zębów po urazach. Opis przypadku
  • Poprzeczne złamanie korzenia z awulsją fragmentu koronowego – leczenie i ponad 5-letnia obserwacja
  • Leczenie resorpcji wewnętrznej jako późnego skutku urazu zęba przedniego. Opis przypadku

Zapobieganie trudnościom w leczeniu endodontycznym i postępowanie w przypadku ich wystąpienia – podejście problemowe do leczenia endodontycznego: część 1
M. Hülsmann 
Ze względu na charakter biologiczny endodontycznych procesów patologicznych, skomplikowaną budowę anatomiczną kanału korzeniowego i wady oraz ograniczenia dostępnych współcześnie instrumentów i materiałów endodontycznych, wystąpienie trudności jest nieuniknionym elementem leczenia endodontycznego. W artykule podjęto próbę określenia kilku poważniejszych trudności, które mogą wystąpić w trakcie leczenia endodontycznego oraz zaproponowano – oparte na problemie – podejście do leczenia, które ma na celu zapobieżenie wystąpieniu tego rodzaju problemów. Poczynając od rozpoznania, poprzez diagnostykę różnicową, ocenę trudności przypadku, opracowanie jamy dostępu i postępowanie z problemami wewnątrz kanału korzeniowego, opisanych zostanie wiele istotnych pod względem klinicznym zagadnień.

Zapobieganie trudnościom w leczeniu endodontycznym i postępowanie w przypadku ich wystąpienia – podejście problemowe do leczenia endodontycznego: część 2
M. Hülsmann 
Ze względu na charakter biologiczny endodontycznych procesów patologicznych, skomplikowaną budowę anatomiczną kanału korzeniowego i wady oraz ograniczenia dostępnych współcześnie instrumentów i materiałów endodontycznych, wystąpienie trudności jest nieuniknionym elementem leczenia endodontycznego. W artykule podjęto próbę określenia kilku poważniejszych trudności, jakie mogą wystąpić w trakcie leczenia endodontycznego oraz zaproponowano oparte na problemie podejście do leczenia, które ma na celu zapobieżenie wystąpieniu tego rodzaju problemów. Poczynając od rozpoznania, poprzez diagnostykę różnicową, ocenę trudności przypadku, opracowanie jamy dostępu czy postępowanie z problemami wewnątrz kanału korzeniowego, opisanych zostanie wiele istotnych pod względem klinicznym zagadnień. 

Uraz połączony ze złamaniem koron u dorosłego pacjenta
Opis przypadku
B. Szabo 
Urazy zębowe nierzadko stanowią spore wyzwanie. Do najczęstszych z nich, również u dorosłych pacjentów, należą złamania koron, którym często towarzyszy wstrząs zęba. Podstawą skutecznego leczenia jest w takich przypadkach dogłębna diagnostyka oraz szybkie zaopatrzenie zębów dotkniętych urazem z zachowaniem procedur opartych na dowodach naukowych. W artykule opisano przypadek łączonego urazu zębów przednich, którego leczenie odbyło się z zastosowaniem metod zachowawczych podczas jednej wizyty w dniu wypadku.

Ekstruzja magnetyczna siekacza szczęki jako zabieg zachowawczy po skomplikowanym złamaniu korony i korzenia
Opis przypadku
P. Brandt 
Urazy zębowe często zmuszają lekarza do szybkiego podejmowania decyzji. Niekiedy w przypadku złamania korony i korzenia poddziąsłowo lub w obrębie wyrostka zębodołowego wybór niepotrzebnie pada na ekstrakcję takiego zęba, co często prowadzi do powstania ubytków w zakresie kości oraz tkanek miękkich i pociąga za sobą negatywne skutki estetyczne. W artykule opisano przypadek magnetycznej ekstruzji złamanego wyrostka zębodołowego siekacza szczęki, a następnie leczenia endodontycznego i wykonania korony tymczasowej z uwzględnieniem wszystkich aspektów biologicznych. 

Przebarwienia zębów po urazach
Opis przypadku
A. Hergt, Ch. Holscher 
W przypadku urazów zębów ważną rolę odgrywają moment podjęcia i rodzaj zastosowanych zabiegów zachowawczych. Przebarwienia powstałe w wyniku urazu mogą dostarczyć istotnych informacji na temat żywotności miazgi. W opisanym przypadku, po urazie i zwichnięciu doszło do przebarwienia korony – na tym przykładzie przedstawiono i omówiono diagnostykę oraz wybór metody leczenia. 

Poprzeczne złamanie korzenia z awulsją fragmentu koronowego – leczenie i ponad 5-letnia obserwacja
I. Ilgenstein, F. Eggmann, R. Weiger 
Na przykładzie poprzecznego złamania korzenia zęba przedniego z awulsją fragmentu koronowego u 7-letniego pacjenta, w artykule przedstawiono leczenie tych rzadkich urazów łączonych, z trwającym ponad 5 lat okresem obserwacji, a następnie leczenie ortodontyczne. Najważniejszą kwestią jest możliwość replantacji wybitego fragmentu koronowego przy jednoczesnym pozostawieniu fragmentu wierzchołkowego. O długoczasowej prognozie decyduje zakres uszkodzenia przyzębia oraz adekwatna interwencja endodontyczna. W przypadku nieodpowiedniego leczenia może dojść, zwłaszcza w przypadku zębów z niezakończonym wzrostem korzenia, do resorpcji zewnętrznych o podłożu infekcyjnym oraz przedwczesnej utraty zęba – ze wszystkimi skutkami dla rosnącej nadal szczęki oraz dla samego młodego pacjenta. Opisany przypadek kliniczny potwierdza, że na podstawie aktualnych wytycznych z zakresu traumatologii zębowej można zachować nawet tak poważnie uszkodzone zęby. 

Leczenie resorpcji wewnętrznej jako późnego skutku urazu zęba przedniego
Opis przypadku
H. Heinzelmann 
Na podstawie konkretnego przypadku klinicznego wykazano, że nawet wiele lat po urazie zęba mogą się pojawić poważne późne skutki zdarzenia. Po awulsji i nie do końca optymalnej replantacji zęba 21 doszło do wewnętrznej resorpcji korzenia, którą rozpoznano przez przypadek na początku leczenia ortodontycznego. Kanał korzeniowy preparowano aż do nietkniętego wewnątrzkorzeniowego mostu tkanek twardych z zastosowaniem aktywowanego ultradźwiękami protokołu płukania. Z założonym kolagenowym elementem oporowym kanał korzeniowy wypełniono MTA. Celem postępowania było zahamowanie procesu resorpcyjnego, a następnie ustabilizowanie osłabionego zęba metodami adhezyjnymi.