Wydanie 1/2016

w numerze m.i.

  • Diagnostyka i leczenie rozgałęzionych systemów kanałów korzeniowych
  • Leczenie endodontyczne zębów przednich w żuchwie z anomaliami korzeniowymi: opis dwóch przypadków
  • Podróbki instrumentów. Nadciągają dyskonty
  • Jaką decyzję podjęliby Państwo? Kazuistyka
  • Nietypowy system endodontyczny w przedtrzonowcach żuchwy
  • Konsultacja urazowa. Opcje terapeutyczne po licznych złamaniach szkliwno-zębinowych, poddziąsłowym złamaniu koronowo-korzeniowym oraz urazach z przemieszczeniem

Diagnostyka i leczenie rozgałęzionych systemów kanałów korzeniowych
G. Tulus, T. Weber, A. Petrovits 
Pomiędzy sukcesem a niepowodzeniem leczenia endodontycznego istnieje cienka granica, spowodowana złożonością anatomii systemu kanałów korzeniowych. Wizualizacja skomplikowanego sytemu kanałów korzeniowych została przedstawiona na rycinach anatomicznych przez Waltera Hessa, anatoma z Zurichu, pod koniec ubiegłego wieku. W skład endodontium wchodzą główne kanały korzeniowe, niezliczone niewielkie kanały boczne oraz odgałęzienia. W praktyce stomatologicznej odnalezienie, ukształtowanie oraz wypełnienie blisko położonych kanałów z odgałęzieniami jest dla lekarza szczególnym wyzwaniem, które często okazuje się zadaniem ponad siły. 

Leczenie endodontyczne zębów przednich w żuchwie z anomaliami korzeniowymi: opis dwóch przypadków
G. Migliau, G. Palaia, G. Gaimari, U. Romeo 
Ostateczny sukces leczenia endodontycznego zależy od prawidłowej diagnozy choroby endodontium oraz wiedzy dotyczącej anatomii komory i systemu kanałów korzeniowych. Anatomia korzeni jest zawsze złożona ze względu na swoją zmienność; możemy się spodziewać obecności kanałów drugorzędowych, delty wierzchołkowej, anastomoz oraz cieśni i krzywizn w okolicy wierzchołka. Leczenie endodontyczne jest jeszcze trudniejsze, kiedy lekarz jest zmuszony do leczenia zębów z anomaliami anatomicznymi. W prezentowanym artykule opisano dwa nieczęste przypadki zębów przednich w żuchwie z anomaliami korzeniowymi. 

Podróbki instrumentów
Nadciągają dyskonty
M. Hülsmann 
“Wizja wydaje się kusząca: Ten, kto stosuje tanie produkty, kopie i plagiaty, obniża koszty i zyskuje nowych pacjentów. Zatem jaki sens ma stosowanie drogich, oryginalnych produktów, jeżeli takie same efekty można uzyskać stosując tańsze odpowiedniki? … Na rynku stomatologicznym, gdzie panuje ostra konkurencja, pojawia się coraz więcej tanich produktów, począwszy od implantów i elementów wtórnych poprzez kaniule mieszające i precyzyjne strzykawki, aż po unity stomatologiczne opatrzone napisem “Made in China”… Producenci akceptują co prawda konkurencję, jednak bronią się przed coraz bardziej ofensywną reklamą kopii” donosi czasopismo Dental-Magazin w artykule zatytułowanym “Die Discounter kommen” (Nadciągają dyskonty).” 

Jaką decyzję podjęliby Państwo? Kazuistyka
G. Tulus 
64-letnia pacjentka w dobrym stanie ogólnym została skierowana na konsultację dotyczącą możliwości zachowania zęba 11. Z treści skierowania można było wnioskować, że pacjentka zgłosiła się do swojego lekarza dentysty ze względu na sporadyczne dolegliwości bólowe o coraz większym nasileniu. Podczas pobytu za granicą przed około dwoma laty przeprowadzono leczenie endodontyczne zębów 11 i 12. Bezpośrednio po leczeniu zęby zaopatrzono w lane wkłady koronowo-korzeniowe, a następnie w korony z tworzywa sztucznego wykonane w laboratorium protetycznym. 

Nietypowy system endodontyczny w przedtrzonowcach żuchwy
R. Krug 
Leczenie endodontyczne przedtrzonowców żuchwy z nietypowym systemem kanałowym jest często trudne i czasochłonne. Powierzchowna diagnostyka, niewłaściwe instrumentarium i brak odpowiedniej widoczności dna komory mogą niepotrzebnie komplikować postępowanie terapuetyczne. W artykule opisano różne rodzaje anatomii kanałów korzeniowych i ich częstotliwość występowania w tej grupie zębów, jak również wskazówki świadczące o obecności dodatkowych kanałów korzeniowych. Na podstawie trzech opisów przypadków klinicznych przedstawiono postępowanie techniczne pozwalające na przeprowadzenie skutecznego leczenia endodontycznego przedtrzonowców żuchwy z kilkoma kanałami. 

Jaką decyzję podjęliby Państwo? Rozwiązanie przypadku ze strony 34
G. Tulus 
U młodych pacjentów autologiczne transplantacje zębów stanowią dobrą opcję terapeutyczną w przypadkach braku zębów lub ich utraty w wyniku urazu. Zębami nadającymi się do transplantacji są przedtrzonowce, które mogą zostać przeszczepione w okolicę przednią lub przedtrzonowcową oraz trzecie trzonowce odtwarzające pierwsze trzonowce. W przypadku zębów niedojrzałych średnica otworu wierzchołkowego musi wynosić co najmniej 2 mm, aby umożliwić rewaskularyzację miazgi. W przypadku transplantacji zęba z zakończonym rozwojem konieczne będzie przeprowadzenie leczenia endodontycznego. Na podstawie opisu trzech przypadków przedstawiono konieczność wykorzystania leczenia interdyscyplinarnego zakładającego udział chirurga stomatologicznego, endodonty, stomatologa odtwórczego i ortodonty. 

Konsultacja urazowa Opcje terapeutyczne po licznych złamaniach szkliwno-zębinowych, poddziąsłowym złamaniu koronowo-korzeniowym oraz urazach z przemieszczeniem
Ch. Berthold, A.-L. Holzner 
02.02.2015: do ambulatorium uniwersyteckiego zgłosił się 24-letni pacjent po urazie zęba w odcinku przednim (01.02.2015 w nocy, będąc pod wpływem alkoholu potknął się i upadł na ziemię w jednym z lokali). W momencie wizyty stwierdzono uszkodzenie tkanek twardych zębów 11 do 24 oraz rozchwianie zębów 21 do 23.