Wydanie 4/2018

w numerze m.i.

  • Odbudowa przebarwionych zębów przednich leczonych endodontycznie: minimalnie inwazyjna koncepcja chemomechaniczna.
  • Przewlekły ropień okołowierzchołkowy: przetoki zębopochodne.
  • Perforacja korzenia – koncepcje leczenia i materiały Przegląd piśmiennictwa.
  • Guided Endodontics – nowa metoda leczenia zębów ze zobliterowanym kanałem korzeniowym i zapaleniem tkanek okołowierzchołkowych.
  • Leczenie endodontyczne jako podstawa estetycznego zachowania zębów.

Odbudowa przebarwionych zębów przednich leczonych endodontycznie: minimalnie inwazyjna koncepcja chemomechaniczna
Filippo Del Curto, Dr.*, Giovanni Tommaso Rocca, Dr. med. dent.**, Ivo Krejci, Prof. Dr. med. dent.***
Istnieją różne metody poprawy estetyki przebarwionych zębów przednich z martwą miazgą. Należą do nich: (zewnętrzne lub wewnętrzne) wybielanie nieinwazyjne, wykonanie uzupełnień kompozytowych z wolnej ręki oraz bardziej złożone rozwiązania protetyczne, takie jak licówki czy korony pełne. Nowoczesne systemy chairside wykorzystujące technologię CAD/CAM oraz nowe przygotowane przemysłowo bloczki kompozytowe w połączeniu z nowoczesną techniką adhezyjną, w porównaniu z uzupełnieniami tradycyjnymi w postaci koron na wkładach korzeniowych, pozwalają zmniejszyć koszty finansowe i biologiczne. W artykule przedstawiono sposób połączenia tych nowych materiałów z wewnętrznym lub zewnętrznym wybielaniem nieinwazyjnym w celu odbudowy przebarwionego martwego siekacza przyśrodkowego.

Przewlekły ropień okołowierzchołkowy: przetoki zębopochodne
Cengiz KoO(apan, Prof Dr.*
Przetoki pojawiają się najczęściej w wyniku schorzeń okołowierzchołkowych. Zwykle ujścia przetok znajdują się w obszarze dziąsła lub błony śluzowej wyrostka zębodołowego, ale mogą być także umiejscowione poza jamą ustną. Przetoki wewnątrzustne znajdują się najczęściej w bezpośrednim sąsiedztwie zęba, jednak mogą także przebiegać w sposób nietypowy. Z tego względu należy rutynowo wykonywać zdjęcia z zastosowaniem wkładu gutaperkowego umieszczonego w ujściu przetoki. Przetoki zewnętrzne pochodzenia endodontycznego to rzadkie, ale dobrze udokumentowane w piśmiennictwie sytuacje kliniczne. Po wyeliminowaniu przyczyny z systemu endodontycznego dzięki leczeniu kanałowemu metodą tradycyjną ujścia przetoki najczęściej goją się. Ekstrakcja zębów z przetoką jest wskazana tylko w przypadku bardzo silnie zniszczonych zębów.

Perforacja korzenia – koncepcje leczenia i materiały Przegląd piśmiennictwa
Sophie Curtius Seutter von Loetzen, Dr. med. dent.*, Michael HQlsmann, Prof Dr. med. dent.**
Perforacja kanału korzeniowego jest poważnym powikłaniem leczenia endodontycznego, które może skutkować nawet utratą zęba. Przez dziesięciolecia opisano wiele różnych koncepcji oraz materiałów do pokrycia perforacji. W artykule dokonano przeglądu piśmiennictwa i podsumowano najistotniejsze wyniki badań dotyczące tego tematu.

Guided Endodontics nowa metoda leczenia zębów 7e zobliterowanym kanałem korzeniowym i zapaleniem tkanek okołowierzchołkowych
Martina Reich, Dr. med. dent.*, Dan BrijIlmann, Priv.-Doz. Dr. med. dent.**
W artykule opisano metodę poszerzania zobliterowanych kanałów korzeniowych zębów bocznych, w której wykorzystuje się specjalne drukowane szablony. Celem metody jest zmniejszenie ryzyka perforacji podczas trepanacji zębów. Po wykonaniu cyfrowej tomografii objętościowej (DVT) w oprogramowaniu do planowania należy odtworzyć rekord danych DICOM i na podstawie odpowiednich modeli wierteł zaplanować wykonanie indywidualnego szablonu chirurgicznego. W celu przygotowania odpowiednio dopasowanego szablonu należy dodatkowo powiązać dane powierzchniowe pacjenta w postaci skonu modelu lub sytuacji wewnątrzustnej z informacjami odwzorowanymi na DVT. Uzyskane dane dotyczące szablonów należy następnie wyeksportować w formacie STL i za pomocą drukarki 3D wydrukować odpowiednie indywidualne szablony chirurgiczne.

Leczenie endodontyczne jako podstawa estetycznego zachowania zębów
Dominik Trohorsch, Dr. med. dente*, Irina Trohorsch, Dr. med. dent.**
Aby leczenie zachowawcze i protetyczne przyniosło trwałe i przewidywalne rezultaty należy uwzględnić wiele aspektów ze wszystkich specjalistycznych dziedzin stomatologii. Szczególnie problematyczna jest sytuacja, kiedy przed rekonstrukcją ząb wymaga przeprowadzenia leczenia endodontycznego. Leczenie takie nie jest prostym etapem, a raczej skomplikowanym procesem, który pozwala przywrócić prawidłową funkcję uszkodzonym zębom. Na wynik leczenia, długoczasowy sukces i integrację estetyczną wpływają liczne czynniki, takie jak zachowanie żywotności, trepanacja, chemomechaniczne poszerzenie i wypełnienie kanału korzeniowego.