Wydanie 2/2021

w numerze m.i.

  • Ręczne płukanie kanałów korzeniowych: przegląd i aktualizacja
  • Nowa koncepcja opracowania kanałów korzeniowych przy użyciu XP-endo Shaper
  • Znieczulenie śródkostne w endodoncji
  • Uszczelniacze na bazie hydraulicznego krzemianu wapnia – punkt zwrotny w wypełnianiu kanałów korzeniowych?
  • Zmiany endodontyczne, periodontalne czy łączone
  • Parestezja nerwu bródkowego w wyniku zapalenia tkanek okołowierzchołkowych: syndrom Vincenta

Ręczne płukanie kanałów korzeniowych: przegląd i aktualizacja
Christos Boutsioukis

W ramach leczenia endodontycznego roztwory dezynfekujące są aplikowane do kanałów korzeniowych najczęściej przy użyciu specjalnej igły do płukania i strzykawki jednorazowej. W kanale głównym takie ręczne płukanie daje podobne wyniki jak inne metody aplikacji roztworu płuczącego. Skuteczność płukania jest jednak uzależniona od głębokości penetracji igły do płukania, średnicy preparacji oraz ilości zastosowanego roztworu płuczącego. Czyszczenie i dezynfekcja rozgałęzień systemu endodontycznego wymaga dodatkowych metod płukania oraz aktywacji płynu płuczącego. W przypadku ręcznego płukania kanału korzeniowego na głębokość penetracji nie wpływają ani powietrze w wierzchołkowej części kanału korzeniowego („apical vapor lock”), ani napięcie powierzchniowe roztworu dezynfekującego.

Nowa koncepcja opracowania kanałów korzeniowych przy użyciu XP-endo Shaper
C. Tran Khanh 

Instrumentacja złożonych struktur endodontycznych stanowi spore wyzwanie zarówno dla lekarza, jak i materiałów stosowanych w tej procedurze. Wprowadzenie maszynowych metod poszerzania kanałów korzeniowych przy użyciu elastycznych pilników niklowo-tytanowych zwiększyło pewność i szybkość całego postępowania w porównaniu z metodami klasycznymi wykorzystującymi pilniki ze stali szlachetnej. Jednakże obie te techniki mają wspólną cechę – prowadzą do nadania kanałowi okrągłego przekroju, a tym samym do ewentualnego zbyt małego opracowania owalnych struktur korzeniowych. Problem ten znalazł się na celowniku firmy FKG Dentaire, która opracowała nowoczesny pilnik do instrumentacji kanałów korzeniowych, tzw. XP-endo Shaper.

Znieczulenie śródkostne w endodoncji
Günther Stöckl, Karl-Thomas Wrbas

W artykule opisano technikę znieczulenia śródkostnego, przedstawiono krótki przegląd literatury oraz trzy przypadki kliniczne. Znieczulenie śródkostne można stosować zarówno jako pierwotną, jak i uzupełniającą technikę znieczulenia w celu wyłączenia bólu.

Uszczelniacze na bazie hydraulicznego krzemianu wapnia – punkt zwrotny w wypełnianiu kanałów korzeniowych?
David Donnermeyer, Till Dammaschke, Edgar Schäfer

Uszczelniacze na bazie hydraulicznego krzemianu wapnia są dostępne dla lekarzy już ponad dekadę. W jaki sposób materiały te wpłynęły na postępowanie w leczeniu kanałowym? Czy jest popyt na zmianę standardowych protokołów leczenia stosowanych przy użyciu powszechnych uszczelniaczy? Czy uszczelniacze na bazie hydraulicznego krzemianu wapnia rzucają nowe światło na materiał do wypełniania kanałów, poszerzając swoje właściwości od uszczelniania po inicjowanie gojenia? Kilka kwestii musi zostać rozstrzygniętych przed użyciem uszczelniacza na bazie hydraulicznego krzemianu wapnia do wypełnienia kanałów korzeniowych. Ten artykuł przeglądowy podsumowuje istotne aspekty kliniczne wypełniania kanałów uszczelniaczem na bazie hydraulicznego krzemianu wapnia.

Zmiany endodontyczne, periodontalne czy łączone
Michael Eremenko

Przyzębie i system endodontyczny znajdują się w bliskiej odległości od siebie. Ze względu na rozwój embrionalny oba systemy łączą się ściśle ze sobą za pośrednictwem kanalików zębinowych, kanałów dodatkowych i bocznych oraz wierzchołka. Nieleczony stan zapalny tych systemów może skutkować silnym zaostrzeniem dolegliwości. Istotne znaczenie dla sukcesu leczenia ma odpowiednia diagnostyka i leczenie pierwotnych przyczyn problemów. Ze względu na bliskość obu systemów diagnostyka jest często bardzo utrudniona i może w przypadku nieprawidłowego rozpoznania prowadzić do podjęcia zbędnego leczenia lub nawet skrócić żywotność danego zęba. Dokładna diagnostyka i odpowiednia wiedza pozwala właściwie różnicować, a co za tym idzie, wdrożyć skuteczne leczenie.

Parestezja nerwu bródkowego w wyniku zapalenia tkanek okołowierzchołkowych: syndrom Vincenta
Florentine Mortsch

W wyniku zapalenia tkanek okołowierzchołkowych dochodzi w rzadkich przypadkach do zaburzeń czucia nerwu zębodołowego dolnego. W artykule opisano syndrom Vincenta, w przypadku którego zapalenie tkanek okołowierzchołkowych zębów 34 i 35 doprowadziło do parestezji i hipestezji obszaru zaopatrywanego przez lewy nerw bródkowy.