18-stka! Wchodzimy w pełnoletniość😀

Z tej okazji Zarząd PTE składa serdeczne życzenia wszystkim Koleżankom i Kolegom naszej społeczności.

Dziękujemy za wszystkie wspaniałe wspólnie spędzone chwile.

Historia powstania i działalności Polskiego Towarzystwa Enododntycznego

Początków, inspiracji i źródeł powstania Polskiego Towarzystwa Endodontycznego należy szukać w obrębie społeczności, która zawiązała się wokół internetowej listy dyskusyjnej stomatolog.com.pl (1999 rok) oraz listy – endodoncja.pl (2001 rok). Uczestnicy tych forów mogli wymieniać Swoje doświadczenia, organizować szkolenia i na bieżąco śledzić dynamiczny rozwój tej wąskiej, ale bardzo ważnej dziedziny stomatologii. Konieczność wprowadzenia nowych procedur endodontycznych, zgodnych ze światowymi standardami doprowadziła do tego, że w Kielcach 22 maja 2004r. spotkało się 33 lekarzy:

Mariusz Kozicki, Jolanta Sęk, Andrzej Woźny, Piotr Luberda, Jolanta Nowak, Radosław Nowak, Krystian Owczarczak, Cezary Kabaciński, Joanna Kabzińska, Maciej Goczewski, Adam Boczoń, Rafał Łaszkiewicz, Marek Plebański, Dorota Chojnacka, Michał Szczutkowski, Paula Horoszkiewicz, Bożena Minkowska, Jacek Zarzycki, Grzegorz Pawłowski, Piotr Gett, Izabela Wójcik, Irena Kozera, Katarzyna Sikora, Monika Dzieciątkowska, Roman Borczyk, Mirosław Bobrecki, Katarzyna Brus–Sawczuk, Katarzyna Dwornicka, Dariusz Skaba, Wojciech Bieńkowski, Stefan Baron, Michał Jóźwiak, Jerzy Zbożeń, którzy zaakceptowali pomysł Michała Jóźwiaka i Jerzego Zbożenia, o powołaniu towarzystwa lekarzy zajmujących się endodoncją. Na tym spotkaniu ustalono, że towarzystwo będzie nosiło nazwę Polskie Towarzystwo Endodontyczne, jego siedzibę ustanowiono w Kielcach, przy ulicy Dalekiej 19. Przeprowadzono również wybory Zarządu, powołano wtedy Zarząd Towarzystwa w składzie:

Prezes – Jerzy Zbożeń
V-ce Prezes – Michał Jóźwiak
Skarbnik – Marek Plebański
Sekretarz – Artur Borecki.

Przegłosowano również projekt Statutu PTE, który Sąd Rejonowy w Kielcach, zaakceptował 11.08.2004r. i wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego Polskie Towarzystwo Endodontyczne pod numerem 0000214611.

Już we wrześniu 2004r. Zarząd podjął decyzję o przystąpieniu PTE do ESE i i utworzenia strony www.endodoncja.pl, na której będą pojawiały się artykuły dotyczące endodoncji, dostępne dla Członków Towarzystwa.

12 grudnia 2004 roku w Krakowie, powołano Radę Naukową PTE, w składzie: prof. Halina Pawlicka, prof. Danuta Piątkowska, prof. Jerzy Krupiński i zatwierdzono ich honorowe Członkowstwo. Podjęto również decyzję o wydawaniu gazety pt. „Endodoncja.pl” jako kwartalnika.