Wpis do KRS-u z dn. 29.01.2010r.- dotyczy wpisu numeru Regon