Filmy

Film Relacja z Egzaminu Curriculum Endodontyczne PTE 2019
Film Relacja z X Zjazdu Polskiego Towarzystwa Endodontycznego

Film Relacja z IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Endodontycznego
Film z Sympozjum Endodontycznego Pulp Fiction 12
Pulp Fiction 12 movie (ENG)
Film Wakacyjna Sesja Endodontyczna
Film Relacja z IV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Endodontycznego
Film z Sympozjum Endodontycznego Pulp Fiction 10
Film z Sympozjum Endodontycznego Pulp Fiction 10 (ENG)