11. KONGRES PSI/ICOI
31 maja – 1 czerwca 2021
Kongres w formie hybrydowej

Oficjalna strona wydarzenia: www.kongrespsi.pl