W dniach 11-14 września 2019 r. w Wiedniu odbył się kolejny kongresie Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego.

Poniżej zamieściliśmy sprawozdanie z konferencji.

Link

https://endodoncja.pl/wp-content/uploads/2019/11/ESE-2019-sprawozdanie-2.pdf

Strona kongresu: https://www.e-s-e.eu/ese-biennial-congress/vienna2019/index.html