European Society of Endodontology Research Meeting 2016

Europejskie Towarzystwo Endodontyczne zorganizowało w dniach 7-8 października 2016 roku w Amsterdamie (Holandia), w siedzibie Academic Centre for dentistry Amsterdam (ACTA) zebranie naukowe (European Society of Endodontology Research Meeting 2016).

W pierwszym dniu spotkania odbył się panel dyskusyjny dotyczący prowadzonych w endodoncji badań klinicznych w aspekcie metaanalizy i systematycznych przeglądów piśmiennictwa. Rozmawiano przede wszystkim o założeniach Cochrane Collaboration – niezależnej międzynarodowej organizacji typu non-profit, której celem jest ułatwianie podejmowania świadomych i trafnych decyzji dotyczących postępowania medycznego, poprzez opracowywanie dowodów w oparciu o zasady medycyny opartej na faktach (Evidence Based Medicine), które w postaci przeglądów systematycznych są publikowane w bazach Biblioteki Cochrane (Cochrane Library). Podczas obrad Anne-Marie Glenny przedstawiła wykład pt:” Cochrane prioritisation exercise – what are the priorities and where are the gaps in primary research?”. Kolejnymi wykładowcami byli: Dr Patrick Sequeira-Byron, Thomas Lamont oraz Dr Silvio Taschieri, z wykładem na temat danych wynikających z systematycznych przeglądów piśmiennictwa, odnoszących się do powtórnego leczenia endodontycznego pt.: “Endodontic procedure for the re-treatment of periapical lesions”. Jako ostatnia, przed panelami dyskusyjnymi, zaprezentowała ciekawą prezentację Tanya Walsh pt:” Methods – Practicalities of undertaking primary research. What constitutes a good Randomised Control Trial”, traktującym o podstawach i metodach przeprowadzania klinicznych badań randomizowanych w stomatologii.

Po wykładach wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na osiem dwudziestoosobowych grup dyskusyjnych. Przedstawicielki PTE wzięły udział w dyskusji na temat metaanalizy danych w zakresie procedur leczenia zębów ze zmianami okołowierzchołkowymi, moderowanej przez Prof. Del Fabrro.

Drugiego dnia odbyło się spotkanie skierowane do studentów studiów podyplomowych i rezydentów programów endodontycznych, na którym omawiano między innymi zagadnienia bakteriologiczne oraz aspekty mikrochirurgii endodontycznej:

  • Bacterial colonization in the apical part of extracted human teeth following root-end resection and filling: a confocal laser scanning microscopy study I Tsesis, S Elbahary*, N B Venezia, E Rosen
  • Effectiveness of apical microsurgery: A retrospective study S Ashraf*, B Tulp, F Dommering, H Shemesh
  • The mycobiome of root canal infections is correlated to the bacteriome I F Persoon*, M J Buijs, A R Özok, W Crielaard, B P Krom, E Zaura, B W Brandt

Najważniejszym posiedzeniem w dniu 8. 10. 2016 roku było Walne Zgromadzenie ESE (Meeting of the General Assembly), w którym obok ścisłego Zarządu ESE udział wzięli przedstawiciele krajowych towarzystw endodontycznych z Europy. Z ramienia Polskiego Towarzystwa Endodontycznego w zebraniu uczestniczyły prof. Halina Pawlicka oraz dr n. med. Aleksandra Palatyńska-Ulatowska (Country Representatives).

Podczas całodniowych obrad Walnego Zgromadzenia przedstawiono raporty: Prezydenta ESE Clausa Lösta, Sekretarza i Administratora ESE przedstawione przez Paula Dummera, Głównego Księgowego ESE Hakki Sunay’a, a także sprawozdania kierowników poszczególnych komisji działających w ESE: Education and Scholarship Commitee – Johna Whitwortha, Research Commitee – Leo Tjäderhane’a, Membership Committee – Patricka Siqueiry oraz Clinical Practice Committee – Gianluco Gambariniego. Raporty w dużym stopniu odnosiły się do zeszłorocznego kongresu zorganizowanego przez ESE 16 września 2015 roku w Barcelonie. Najwięcej uwagi i entuzjazmu wzbudził statut Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz wybory nowego Prezydenta/CEO ESE i kierowników komisji na następną kadencję. Omówiono założenia i plany organizacyjne na najbliższe lata, między innymi dotyczące struktury ESE w przyszłości. Jako ostatni punkt programu przedstawiono założenia organizacji Europejskiego Kongresu ESE, który odbędzie się w dniach 14-16. września 2017 roku w Brukseli, zapraszając do licznego w nim udziału.
Prof. Halina Pawlicka
dr n. med. Aleksandra Palatyńska-Ulatowska