Wydanie 1/2023

w numerze m.i.

 • Leczenie endodontyczne trzonowca żuchwy z konfiguracją kanałów korzeniowych w kształcie
  litery C i zębiniakiem
  Lucie Reiss
 • Przederupcyjna resorpcja wewnątrzkoronowa
  Michael Hülsmann, Sven-Olav Pabel
 • Nawigowana bezpłatowa resekcja wierzchołka korzenia podniebiennego trzonowca szczęki: opis przypadku
  Claudio Schmid, Martin Lotz, Stefano Pieralli, Silvio Valdec
 • Elektrochemiczne rozpuszczanie złamanych instrumentów niklowo-tytanowych
  Raphael Cedric Marcel Auracher, David Sonntag
 • Diagnostyka radiologiczna: trzonowiec szczęki z ewaginacją i inwaginacją
  Sebastian Bürklein, David Donnermeyer
 • Leczenie endodontyczne zęba wgłobionego (typ III B według Oehlersa): opis przypadku
  Franziska Haupt
 • Endodoncja i implanty – sąsiedztwo i interakcje
  Charlotte Antonia Schünemann, Michael Hülsmann
 • Ortodoncja i endodoncja – możliwości i ryzyko w leczeniu ortodontycznym
  Fabian Ziemann, Till Köhne

5 Leczenie endodontyczne trzonowca żuchwy z konfiguracją kanałów korzeniowych w kształcie
litery C i zębiniakiem
Lucie Reiss

Częstotliwość występowania kanałów korzeniowych w kształcie litery C w drugich trzonowcach dolnych wynosi w zależności od populacji pomiędzy 2,7 i 52%. Możliwość zidentyfikowania tej nieprawidłowości, która występuje także w dolnych przedtrzonowcach i górnych trzonowcach wpływa istotnie na sukces leczenia. W artykule opisano leczenie trzonowca żuchwy z kanałem korzeniowym w kształcie litery C i zębiniakiem, które udało się przeprowadzić przy dobrej prognozie, ze szczególnym uwzględnieniem chemicznej dezynfekcji systemu endodontycznego.

11 Przederupcyjna resorpcja wewnątrzkoronowa
Michael Hülsmann, Sven-Olav Pabel

W artykule opisano diagnostykę i leczenie przederupcyjnej resorpcji koronowej oraz przedyskutowano etiologię takich zjawisk. Zaprezentowano także nieliczne piśmiennictwo dotyczące tego rzadkiego schorzenia zębów. 

21 Nawigowana bezpłatowa resekcja wierzchołka korzenia podniebiennego trzonowca szczęki: opis przypadku
Claudio Schmid, Martin Lotz, Stefano Pieralli, Silvio Valdec

Artykuł przedstawia nowoczesną metodę minimalnie inwazyjnej, całkowicie nawigowanej resekcji wierzchołka korzenia podniebiennego pierwszego trzonowca szczęki z wykorzystaniem indywidualnego szablonu wydrukowanego w technologii 3D. Obecnie rozwój narzędzi diagnostyki radiologicznej, takich jak aparaty CBCT o wysokiej rozdzielczości, a także oprogramowanie do planowania CAD i technologie CAM, takie jak drukowanie 3D, pozwalają na szersze ich zastosowanie w endodoncji. 38-letnia pacjentka od 4 tygodni odczuwała dolegliwości bólowe po prawej stronie twarzy, które zostały zdiagnozowane jako przewlekłe zapalenie tkanek okołowierzchołkowych korzenia podniebiennego prawego pierwszego trzonowca szczęki; korzenie policzkowe nie wykazywały żadnych patologii. Nawigowana resekcja z dostępu podniebiennego została wykonana jako zabieg planowy. Dane z trójwymiarowej diagnostyki radiologicznej oraz skan powierzchni wewnątrzustnej zaimportowano do oprogramowania do planowania implantologicznego i nałożono na siebie, a także zaplanowano minimalnie inwazyjny dostęp do wierzchołka korzenia podniebiennego. Następnie za pomocą metody addytywnej zaprojektowano i wykonano szablon oparty na zębach. Wykorzystano metodę bezpłatową i przy użyciu wiertła do perforacji błony śluzowej (punch drill) uzyskano dostęp do wierzchołka korzenia, wykonano resekcję za pomocą wiertła trepanacyjnego. Otwór w tkance łącznej został na koniec wypełniony i zszyty. Nie stwierdzono powikłań pozabiegowych, a po 2 tygodniach zaobserwowano całkowite ustąpienie objawów. Wizyta kontrolna po 21 miesiącach wykazała klinicznie stabilny stan rany i radiologicznie nieznaczne nowotworzenie kości w okolicy wierzchołka korzenia podniebiennego. Przedstawiona technika może prowadzić do nowoczesnych minimalnie inwazyjnych metod leczenia w celu zachowania zainfekowanych trzonowców szczęki.

29 Elektrochemiczne rozpuszczanie złamanych instrumentów niklowo-tytanowych
Raphael Cedric Marcel Auracher, David Sonntag

Ormiga et al. zaprezentowali po raz pierwszy w 2010 roku elektromechaniczne rozpuszczanie instrumentów niklowo-tytanowych przy użyciu roztworu o dużej zawartości fluorków jako nową metodę minimalnie inwazyjnego usuwania złamanych narzędzi. We wszystkich badaniach dotyczących tego tematu odnotowano korozję pilników. W żadnym z badań nie udało się otrzymać pełnego rozpuszczenia fragmentu. W zależności od badania i jego kształtu oryginalny układ kanału korzeniowego udało się przywrócić po 30–120 minutach przy użyciu pilnika ręcznego elektrochemicznego. Rozpuszczania instrumentów niklowo-tytanowych nie można obecnie traktować jeszcze jako alternatywy dla sprawdzonych technik usuwania złamanych narzędzi.

37 Diagnostyka radiologiczna: trzonowiec szczęki z ewaginacją i inwaginacją
Sebastian Bürklein, David Donnermeyer

W rubryce tej przedstawiamy i omawiamy ważne oraz interesujące z punktu widzenia endodoncji zdjęcia rentgenowskie.

43 Leczenie endodontyczne zęba wgłobionego (typ III B według Oehlersa): opis przypadku
Franziska Haupt

Wgłobienie zęba stanowi rzadką anomalię rozwojową. Z uwagi na anatomiczną złożoność sytuacje takie mogą stanowić dla lekarza nie lada wyzwanie. W przedstawionym przypadku opisano leczenie dolnego przedtrzonowca z dens invaginatus typu III B według klasyfikacji Oehlersa przy niezakończonym wzroście korzenia. Za pomocą trójwymiarowej metody obrazowania (DVT) uwidoczniono kompleksową anatomię wgłobienia, co pozwoliło na przeprowadzenie leczenia endodontycznego z zachowaniem żywotności zęba.

49 Endodoncja i implanty – sąsiedztwo i interakcje
Charlotte Antonia Schünemann, Michael Hülsmann

Zęby leczone endodontycznie i implanty funkcjonują w bezpośrednim sąsiedztwie bardzo dobrze, o ile podczas leczenia zostaną spełnione określone zasady. Celem artykułu jest zidentyfikowanie i przedyskutowanie aspektów interakcji pomiędzy implantami oraz zębami po leczeniu kanałowym.

57 Ortodoncja i endodoncja – możliwości i ryzyko w leczeniu ortodontycznym
Fabian Ziemann, Till Köhne

Urazy, ubytki próchnicowe oraz ubytki łączone typu perio-endo mogą prowadzić do martwicy miazgi. Jeżeli taki ząb ma być zachowany na dłuższy okres czasu, wskazane jest opracowanie jego kanałów korzeniowych i leczenie endodontyczne. Aktywne przemieszczanie zębów po leczeniu endodontycznym budzi w piśmiennictwie wiele kontrowersji. Z jednej strony leczenie ortodontyczne może w rzadkich przypadkach prowadzić do reakcji patologicznych ze strony miazgi, z drugiej natomiast ortodontyczne przemieszczanie, zaopatrzonych endodontycznie zębów z martwą miazgą może aktywować stan zapalny w obszarze okołowierzchołkowym oraz procesy resorpcyjne. W artykule zaprezentowano podsumowanie zależności pomiędzy leczeniem ortodontycznym i endodontycznym na podstawie przypadków klinicznych.