Wydanie 2/2022

w numerze m.i.

  • Połączenie zachowania żywotności miazgi i tradycyjnego leczenia endodontycznego
  • Diagnostyka radiologiczna perforacji wkładem – boczne zdjęcie rentgenowskie
    Sebastian Bürklein
  • Częściowa rewizja istniejącego wypełnienia kanału korzeniowego: w jakich warunkach można przeprowadzić taki zabieg? Hans-Willi Herrmann
  • Resekcja wierzchołka korzenia – zawsze wszystkie czy tylko jeden korzeń? Spojrzenie pragmatyczne Sebastian Bürklein
  • Cyfrowa endodoncja – przegląd Jöran Felgner, Michael Hülsmann, David Sonntag
  • Resorpcje wewnętrzne: etiologia, patogeneza, diagnostyka i leczenie
    Michael Arnold

69 Połączenie zachowania żywotności miazgi i tradycyjnego leczenia endodontycznego – przydatna opcja?
Sascha Herbst, Falk Schwendicke

W przypadku częściowego zapalenia miazgi istnieje wiele opcji zachowania żywotności, które pozwalają niekiedy uniknąć pełnej ekstyrpacji, a następnie leczenia kanałowego i zachować w ten sposób zarówno funkcje biologiczne, jak i tkanki twarde zęba. Przy zapaleniu miazgi sięgającym daleko w głąb korzenia zachowanie żywotności nie jest już wskazane i należy przeprowadzić tradycyjne leczenie endodontyczne. W przypadku zębów wielokorzeniowych oba te stany mogą współistnieć w zależności od stopnia zaawansowania zmian zapalnych. Wówczas wskazana może być terapia łączona, polegająca na zachowaniu zęba i leczeniu kanałowym. Na podstawie trzech przypadków przedyskutujemy, na ile postępowanie takie jest wskazane w przypadku zębów z umiarkowanym i ciężkim zapaleniem miazgi.

79 Diagnostyka radiologiczna perforacji wkładem – boczne zdjęcie rentgenowskie
Sebastian Bürklein

W tej rubryce prezentujemy i omawiamy ważne oraz ciekawe zdjęcia rentgenowskie z punktu widzenia endodoncji na przykładzie konkretnego przypadku klinicznego.

83 Częściowa rewizja istniejącego wypełnienia kanału korzeniowego: w jakich warunkach można przeprowadzić taki zabieg?
Hans-Willi Herrmann

Częściowa rewizja przeprowadzonego wcześniej leczenia endodontycznego wydaje się być z różnych względów bardzo atrakcyjna, jednak w większej ilości przypadków, przy dokładniejszej analizie, może okazać się niewskazana. W artykule omówiono kryteria decyzyjne przemawiające za i przeciw takiemu zabiegowi.

89 Resekcja wierzchołka korzenia – zawsze wszystkie czy tylko jeden korzeń? Spojrzenie pragmatyczne
Sebastian Bürklein

Resekcja wierzchołka korzenia to ostatnia możliwość zachowania zęba, jeżeli tradycyjne metody leczenia nie pozwoliły uzyskać zamierzonego celu. Chirurgia endodontyczna to złożona procedura, wymagająca dokładnej diagnostyki, planowania i realizacji. Bezsprzeczne jest, że mikrochirurgia jest znacznie bardziej korzystna od tradycyjnych technik pod kątem zachowania tkanek i odsetka sukcesu. Jednakże pytanie o selektywną resekcję wierzchołka korzenia (zabiegowi chirurgicznemu poddaje się tylko konkretny korzeń) a resekcję wszystkich korzeni pozostaje często bez odpowiedzi. Aktualna baza badań nie dostarcza żadnych informacji na temat wyższości jednej czy drugiej metody. Decyzja odnośnie zabiegów chirurgicznych w leczeniu endodontycznym – czy to w formie selektywnej, czy uogólnionej – jest i pozostanie indywidualna oraz zależna od danego przypadku, a wpływają na nią liczne czynniki anatomiczne oraz te związane z pacjentem, lekarzem i wyposażeniem gabinetu stomatologicznego.

99 Cyfrowa endodoncja – przegląd
Jöran Felgner, Michael Hülsmann, David Sonntag

Rozwój technologii cyfrowych i możliwości ich zastosowania otworzyły drogę do minimalnie inwazyjnego leczenia endodontycznego. Metody te wpływają korzystnie na diagnostykę, pozwalają uniknąć błędów jatrogennych i otrzymać przewidywalny oraz powtarzalny rezultat leczenia. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości, a także granic zastosowania technologii cyfrowych w endodoncji.

111 Resorpcje wewnętrzne: etiologia, patogeneza, diagnostyka i leczenie
Michael Arnold

Postępujący przewlekle proces resorpcji wewnętrznych pozostaje często bezobjawowy, dlatego diagnozowany jest zwykle przypadkowo, podczas wykonywania zdjęcia rentgenowskiego. Przyczyny resorpcji wewnętrznych nadal pozostają niewyjaśnione. W większości przypadków jest to wewnątrzkanałowa reakcja miazgi na inwazję bakteryjną, spowodowaną przez ubytki próchnicowe, zainfekowane peknięcia zębiny lub wgłobienia zębów. Do potencjalnych powikłań późnych zaliczamy perforacje i złamania korzenia, które można łączyć z przetoką. Celem leczenia endodontycznego w przypadku występowania resorpcji wewnętrznej jest zatrzymanie jej postępu, aby uniknąć dalszej utraty tkanek twardych zęba i zachować ząb bez stanu zapalnego. Jeżeli uda się wyeliminować infekcję bakteryjną, pozostałe tkanki miazgi są w stanie zregenerować ubytki w zębinie. Jeżeli mamy do czynienia z pełną martwicą miazgi, leczeniem endodontycznym należy objąć cały kanał korzeniowy i ubytek poresorpcyjny.