Informacja ogólna
Galeria zdjęć PF11
Wykładowcy
Program Sympozjum
Mapa dojazdowa
Miejsce spotkania
 Kontakt    Międzynarodowe Sympozjum Pulp Fiction 11
Spotkanie miłośników endodoncji 3-6 grudnia 2009 r.


 

  Fot. 1 - 4. Pulp Fiction 11 Sympozjum Endodontyczne rozpoczęło się w czwartek 3 grudnia 2009 warsztatami praktycznymi, które poprowadzili dr Sebastiam Mazur i dr Jerzy Zbożeń. Warsztaty skierowane były do dentystów chcących wprowadzić nowoczesną endodoncję do swoich praktyk.


  Fot. 5. Równolegle z warsztatami endodontycznymi, dr Tomasz Zbożeń poprowadził kurs dotyczący planowania implantologicznego.

  Fot. 6 - 7. Uroczyste rozpoczęcie obrad.  Fot. 8. Wykład inauguracyjny poprowadzili dr Francesco Maggiore i dr Samuel Kratchman z uniewrsytetu medycznego w Pensylwanii.

  Fot. 9. Tradycyjnie już podczas Pulp Fiction odbyło się Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, podczas którego członek PTE dr W. Wilkoński przedstawił swoje osiągnięcia będące postawą otrzymania Rekomendacji PTE.

  Fot. 10 - 20. Kolacja towarzyska - wieczór mundurowy i kabareton pozwolił uczestnikom sympozjum wypocząć przed kolejnym dniem wykładow.

  Fot. 17 - 18. W części artystycznej koncert w wykonaniu wykładowców
- dr Francesco Maggiore i prof. Gianluca Gambarini.  Fot. 19 - 20. Dr Alwarez i prof. Boveda podczas podpisywania dyplomów.

Aktualności  |  Z życia PTE  |  Listy dyskusyjne  | Sprawozdania  |  Zdjęcia RTG  |  Katalog stron  |  Adresy praktyk  |  Statut PTE  |  Kontakt  |  Linki

Wszystkie materiały zamieszczone w serwisie stanowią wyłączną własność autorów i nie mogą być publikowane w formie drukowanej lub elektronicznej bez ich zgody.