Zdjęcia RTG


2011

Lekarz:

Arkadiusz Hejna arkadyendo@gmail.com

Data zabiegu: 2011
Pacjent: l.28
Rozpoznanie: Ganrena pulpae
Opracowanie:

RaCe04/40

Lubrikant:

NaOCl 2%, kwas cytrynowy 40%, CHX

Uszczelniacz: Ah+
Wypełnienie:

Gutaperka termoplastyczna BeeFill20102009

Lekarz: Mateusz Jarmuszkiewicz matek@jarmuszkiewicz.pl
Data zabiegu: 30.10.2009
Pacjent: GP l.30
Rozpoznanie: Periodontitis peripapicalis chronica d.14
Opracowanie:
StartX, K-files do 20, ProTaper od S1 do: P F3, BM+BD F2; L=19mm
Lubrikant: RC-Prep
Uszczelniacz: AH-Plus
Wypełnienie: System B + Obtura III


2008

Lekarz: Sebastian Mazur b4stek@poczta.onet.pl
Data zabiegu: 21.08.2008
Pacjent: WJ l.39
Rozpoznanie: Necrosis pulpae d.44
Opracowanie:
K-files do #20, ProTapers SX, S1, S2 - F1, K3 do .04 35
| (każdy z kanałów)
Lubrikant: RC-Prep
Uszczelniacz: TopSeal
Wypełnienie: System B + Obtura II

Lekarz: Sebastian Mazur b4stek@poczta.onet.pl
Data zabiegu: 8.05.2008, 10.07.2008
Pacjent: SW l.56
Rozpoznanie: Necrosis pulpae d.24, 25
Opracowanie:
K-files do #20, ProTapers SX, S1, S2 - F1, K3 do .04 35 (każdy z kanałów)
Lubrikant: RC-Prep
Uszczelniacz: TopSeal
Wypełnienie: Wypełnienie: System B + Obtura II

Lekarz: Piotr Gett pgett@wp.pl
Data zabiegu: 19.02.08
Pacjent: P.S. lat 31
Rozpoznanie: Gangrena Pulpae z.25
Opracowanie:
K3 06/0.50; L=18mm
Lubrikant: File Care
Uszczelniacz: Ah Plus
Wypełnienie: Obturation Unit

Lekarz: Piotr Gett pgett@wp.pl
Data zabiegu: 11.03.08
Pacjent: J.K. lat 54
Rozpoznanie: Pulpitis Pulpae z. 26
Opracowanie:
RaCe : MB- 04 / 0.25 L=19,5mm; LB- 04 / 0.25 L=20,5mm; P-06 / 0.30 L= 23mm
Lubrikant: File Care
Uszczelniacz: Ah Plus
Wypełnienie: Obturation Unit

Lekarz: Piotr Gett pgett@wp.pl
Data zabiegu: 07.04.08
Pacjent: P.T. lat 52
Rozpoznanie: Pulpitis Pulpae z. 26
Opracowanie:
RaCe : MB- 06 / 0.30 L= 16 mm ; ML- 06 / 030 L= 16 mm ; P- 06 / 30 L= 17,5mm
Lubrikant: File Care
Uszczelniacz: Ah Plus
Wypełnienie: Obturation Unit

Lekarz: Piotr Gett pgett@wp.pl
Data zabiegu: 13.05.08
Pacjent: K.M. lat 26
Rozpoznanie: necrosis pulpae z.46
Opracowanie:
RaCe : MB- 0,6 / 030 L=17mm; ML- 06 / 030 L= 18 mm; D- 06 / 040 L= 16mm
Lubrikant: File Care
Uszczelniacz: Ah Plus
Wypełnienie: Obturation Unit

Lekarz: Piotr Gett pgett@wp.pl
Data zabiegu: 19.05.08
Pacjent: M.D. lat 42
Rozpoznanie: Nie dopełnione kanały z.14
Opracowanie:
RaCe : B- 04 / 0.30 L=22,5mm; P- 04 / 0.30 L=21,5mm
Lubrikant: File Care
Uszczelniacz: Ah Plus
Wypełnienie: Obturation Unit

Lekarz: Piotr Gett pgett@wp.pl
Data zabiegu: 27.05.08
Pacjent: M.D. lat 42
Rozpoznanie: 21-necrosis pulpae ; 22- nie dopełniony kanał
Opracowanie:
21- L= 16 mm K3 do 06 / 060 + ręcznie K File 080 22- L= 17mm K3 do 06 / 055
Lubrikant: File Care
Uszczelniacz: Ah Plus
Wypełnienie: Obturation Unit


2007

Lekarz: Jacek Głębocki novadent@wp.pl
Data zabiegu: 16-03-2007
Pacjent: M.S. lat 38
Rozpoznanie: pulpitis pulpae 28
Opracowanie:
RaCe #30 0.04
Lubrikant: bez lubrikantu
Uszczelniacz: 2 seal
Wypełnienie: Termique + Obtura II

Lekarz: Cezary Kabaciński cezardent@uznam.net.pl
Data zabiegu: 14-03-2007
Pacjent: L.S. lat 30
Rozpoznanie: necrosis pulpae 45
Opracowanie:
0.4/0.20 K3
Lubrikant: File-Eze
Uszczelniacz: Ah Plus
Wypełnienie: System B + Obtura II

Lekarz: Marek Tomczyk gabinetstomatologiczny@poczta.onet.pl
Data zabiegu: 07-02-2007
Pacjent: K.Z. lat 18
Rozpoznanie: necrosis pulpae 45
Opracowanie:
MB=21mm - K3 04/25; BD=24,5mm - K3 04/25; L=24mm - K3 04/30
Lubrikant: File-Eze
Uszczelniacz: Ah Plus
Wypełnienie: System B + Obtura II


2006

Lekarz: Jerzy Zbożeń zbozen@endodoncja.pl
Data zabiegu: 06-02-2006
Pacjent: RK lat 49
Rozpoznanie: necrosis pulpae 11
Opracowanie:
K3, G-Pack
Lubrikant: RC-Prep
Uszczelniacz: RealSeal
Wypełnienie: Resilon- System B/Obtutation Unit

Lekarz: Lekarz: Sebastian Mazur b4stek@poczta.onet.pl
Data zabiegu: 07-02-2006
Pacjent: lat 37
Rozpoznanie: ząb 26, c. prof. complicata
Opracowanie:
UD, Protapers SX-F2, Profile do 04.30
Lubrikant: RC-Prep
Uszczelniacz: Topseal
Wypełnienie: Gutaperka - Syst B THC + Obtura II

Lekarz: Lekarz: Sebastian Mazur b4stek@poczta.onet.pl
Data zabiegu: 28.02.2006
Pacjent: lat 44
Rozpoznanie: ząb 15, wskazania do endo ze względów protetycznych
Opracowanie:
UD, Protaper SX, Profile do .04 35
Lubrikant: RC-Prep
Uszczelniacz: Topsea
Wypełnienie: Gutaperka - Syst B THC + Obtura II


2005

Lekarz: Jerzy Zbożeń zbozen@endodoncja.pl
Data zabiegu: 23-11-2005
Pacjent: SZ lat 49
Rozpoznanie: necrosis pulpae
Opracowanie:
K3, G-Pack
Lubrikant: RC-Prep
Uszczelniacz: RealSeal
Wypełnienie: Resilon- System B/Obtutation Unit

Lekarz: Tomasz Fałkowski falkowski@endodoncja.pl
Data zabiegu: 20-04-2005
Pacjent: K.O.
Rozpoznanie:

Pacjent skierowany w celu leczenia endodontycznego i usunięcia złamanej igły Lentulo tkwiącej już częściowo poza kanałem.
Opracowanie:
Ultradźwięki, RaCe do 40/04 i 35/04
Lubrikant: File-care
Uszczelniacz: Ah Plus
Wypełnienie: Pionowa kondensacja gutaperki ultradźwiękami, dopełnienie PacMac

Lekarz: Marek Tomczyk gabinetstomatologiczny@poczta.onet.pl
Data zabiegu: 23-05-2005
Pacjent: MR lat 24
Rozpoznanie: reendo, periodontitis periapic. chronica ząb 46
Opracowanie:

ML=23mm - K3 04/25; MB=22mm - K3 04/25; DB=22,5mm oraz DL=22mm
połączone w odcinku końcowym - K3 04/30
Lubrikant: File-Eze
Uszczelniacz: Ah Plus
Wypełnienie: System B + Obtura II

Lekarz: Ireneusz Kołodziejczyk dentysta@duodental.com
Data zabiegu: 23-11-2005
Pacjent: L.J. l. 30
Rozpoznanie: pacjent skierowany do wyjęcia złamanego narzędzia, periodontitis periapic. chr. d. 24
Opracowanie:
Gates, ultradźwieki, K3 do 040/06
Lubrikant: Rc plus
Uszczelniacz: Ah Plus
Wypełnienie: System B, Obtura

Lekarz: Sebastian Mazur b4stek@poczta.onet.pl
Data zabiegu: 24.11.2005
Pacjent: lat 63
Rozpoznanie: GP, necrosis pulpae
Opracowanie:
Pro Tapers S1, SX, S1-F1, KFile 25
Lubrikant: RC-Prep
Uszczelniacz: Topseal
Wypełnienie: gutaperka - Syst B THC, Obtura II


2004


Lekarz: Jerzy Zbożeń zbozen@endodoncja.pl
Data zabiegu: 13-08-2004
Pacjent: WA lat 23
Rozpoznanie: reendo, gangraena pulpae 13
Opracowanie: K3 (.06/40), ultradźwięki Obtura-Spartan
Lubrikant: RC-Prep
Uszczelniacz: Ah Plus
Wypełnienie: System B + Obtura

Lekarz: Tomasz Fałkowski falkowski@endodoncja.pl
Data zabiegu: 17-03-2004
Pacjent: PP, l. 30
Rozpoznanie: reendo, periodontitis periapic. chronica ząb 11
Opracowanie: ultradźwięki, K3 50/04 25 mm
Lubrikant: RC-Prep
Uszczelniacz: Ah Plus
Wypełnienie: Pionowa kondensacja gutaperki ultradźwiękami, dopełnienie Gutta Kondensor

Lekarz: Tomasz Fałkowski falkowski@endodoncja.pl
Data zabiegu: 14-04-2004
Pacjent: AG, l. 35
Rozpoznanie:
pacjent skierowany na usunięcie złamanego narzędzia, opracowanie i wypełnienie kanału mej. językowego w z.37
Opracowanie: ultradźwięki, K3 40/04
Lubrikant: RC-Prep
Uszczelniacz: Ah Plus
Wypełnienie:
Pionowa kondensacja gutaperki ultradźwiękami

Lekarz: Paweł Strzępek strzepek@stomatolog.com.pl
Data zabiegu: 22-03-2004
Pacjent: M.K. lat 17
Rozpoznanie: gangraena pulpae
Opracowanie: Profile 0.6/40
Lubrikant: Endozel
Uszczelniacz: Ah Plus
Wypełnienie: gutaperka System B i Obtura II

Lekarz: Paweł Strzępek strzepek@stomatolog.com.pl
Data zabiegu: 27-09-2004
Pacjent: M.K. l.39
Rozpoznanie: gangraena pulpae
Opracowanie: Profile 0.6/60
Lubrikant: Endozel
Uszczelniacz: Ah Plus
Wypełnienie: gutaperka System B i Obtura II(THC)

Lekarz: Marek Tomczyk gabinetstomatologiczny@poczta.onet.pl
Data zabiegu: 01-10-2004
Pacjent: SW lat 24
Rozpoznanie: Status post devitalisationem 36- skierowana na endo
Opracowanie: D 22mm; K3 04/30 MB i ML po 22,5mm połączone w odcinku końcowym K3 02/25
Lubrikant: File-Care
Uszczelniacz: Ah Plus
Wypełnienie: System B + Obtura II


2003

Lekarz: Cezary Kabaciński czarek@uznam.net.pl
Data zabiegu: 09-01-2003
Pacjent: HK lat 30
Rozpoznanie: pulpitis II st. 46
Opracowanie: poszerzacze ręczne, od 0,06 do 0,20 następnie K3 do 0,20
Lubrikant: RC-Prep
Uszczelniacz: Ah Plus
Wypełnienie: Gutaperka - System B

Lekarz: Jerzy Zbożeń zbozen@endodoncja.pl
Data zabiegu: 12-05-2003
Pacjent: KM lat 23
Rozpoznanie: necrosis pulpae 46
Opracowanie: K3 dyst. 070, mezjal. 045
Lubrikant: RC-Prep
Uszczelniacz: AH Plus
Wypełnienie: dyst. ProPoot MTA + GP(Obtura), mezjal. System B+Obtura

Lekarz: Krzysztof Griman kontakt@griman.getin.pl
Data zabiegu: 11-02-2003
Pacjent: IP lat16
Rozpoznanie: st.post contusionem.Necrosis pulpae totalis c.periodontitis chronica
Opracowanie: K3 060/6% ,ultradzwięki
Lubrikant: RC-Prep
Uszczelniacz: AH Plus
Wypełnienie: gutaperka-pojedynczy kalibrowany ćwiek+ kondensacja pionowa na gorąco

Lekarz: Paweł Strzępek albadent@free.med.pl
Data zabiegu: 20-03-03
Pacjent: AB lat 24
Rozpoznanie: gangraena pulpae
Opracowanie: profile do 40/0.90
Lubrikant: Endogel
Uszczelniacz: AH Plus
Wypełnienie: Gutaperka Obtura

Lekarz: Michał Jóźwiak kontakt@stomatolog.com.pl
Data zabiegu: 18-10-2003
Pacjent: BS
Rozpoznanie: necrosis pulpae dentis
Opracowanie: K3 ,06/,04 do 040
Lubrikant: Endoprep A/ Endoprep B
Uszczelniacz: AH Plus
Wypełnienie: System B/ Obtura II / McSpadden

Lekarz: Mariusz Dereń mde@o2.pl
Data zabiegu: 20-08-2003
Pacjent: DM lat 25
Rozpoznanie: pulpopatia III st.
Opracowanie: mikroskop, ultradźwięki, K-file 006-020, K3 do 04/30, 24mm
Lubrikant: RC-prep
Uszczelniacz: AH Plus
Wypełnienie: System B+Obtura

Lekarz: Jacek Zarzycki zarzycki@endodoncja.pl
Data zabiegu: 05-11-2003
Pacjent: HK lat 48
Rozpoznanie:

gangraena pulpae totalis chronica , resorbcja wewnętrzna .
Ten stan od ok 30 lat !!!
Opracowanie: narzędzia NiTi obrotowe rozmiar 0,6#55 następnie ręczne 0,2# 100
Lubrikant: RC-prep
Uszczelniacz: AH Plus
Wypełnienie: kalibrowana gutaperka #90 ręcznie zrekalibrowana do #110 przy wierzchołku . System B , upychanie ręcznymi pluggerami , obtura , ponownie system B i ponownie obtura , ręczne upychadła


2002

Lekarz: Rafał Mędzin dentura@wp.pl
Data zabiegu: 20-09-2002
Pacjent: SP lat 33
Rozpoznanie: periodontitis Apic.Chron.Pur.Exac. 35
Opracowanie: K3 (06/55)+ultradźwięki+nacięcie ropnia+ Dalacin C
Lubrikant: RC-Prep
Uszczelniacz: AH Plus
Wypełnienie: SystemB


Lekarz: Rafał Mędzin dentura@wp.pl
Data zabiegu: 25-11-2002
Pacjent: RP lat 28
Rozpoznanie: periodontitis Apic.Chron. 37
Opracowanie: K-file 006-20, ultradźwięki+K3
Lubrikant: RC-Prep
Uszczelniacz: AH Plus
Wypełnienie: MTA (dyst)+SystemB+Microseal


Lekarz: Jolanta Mioduszewska stomatolog@inetia.pl
Data zabiegu: 15-11-2002
Pacjent: PM lat 23
Rozpoznanie: ząb wgłobiony, zgorzel miazgi
Opracowanie: ultradźwiękami pilnikami EMS, profilami do rozmiaru 060/4%
Lubrikant: RC-Prep
Uszczelniacz: AH Plus
Wypełnienie: Gutaperka + System B + Obtura II

Lekarz: Andrzej Woźny
Data zabiegu: 10-07-2002
Pacjent: M.K. l 22
Rozpoznanie: Periodontitis apicalis chronica purulenta
Opracowanie: Narzędzia ręczne 02
Lubrikant: RC prep
Uszczelniacz: Ah Plus
Wypełnienie: Kondensacja bocznagłosuj na naszą stronę
Aktualności  |  Z życia PTE  |  Listy dyskusyjne  | Sprawozdania  |  Zdjęcia RTG  |  Katalog stron  |  Adresy praktyk  |  Statut PTE  |  Kontakt  |  Linki

Wszystkie materiały zamieszczone w serwisie stanowią wyłączną własność autorów i nie mogą być publikowane w formie drukowanej lub elektronicznej bez ich zgody.