Opłata Członkowska za rok 2017

Wysokość składki członkowskiej za rok 2017 wynosi 420 PLN i jest płatna jednorazowo do 30 stycznia 2017 r.

Osoby nowo wstępujące do Towarzystwa prosimy deklarację wraz z ankietą (do pobrania: http://www.endodoncja.pl/wstap.html) i dwoma zdjęciami do legitymacji w formie papierowej (zdjęcie można przesłać również drogą elektroniczną; biuro.pte@endodoncja.pl) przesłać na adres:

Polskie Towarzystwo Endodontyczne
ul. Daleka 19, 25-319 Kielce

Dla nowych Członków składka wynosi 35 zł/miesiąc, poczynając od miesiąca złożenia deklaracji, np. od marca 2017 r.: 10 miesięcy x 35 zł = 350 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na rachunek:
Bank PKO S.A. I Oddział w Kielcach, ul. Sienkiewicza 18
Nr konta: 20 1240 1372 1111 0010 0331 6804

W tytule wpłaty prosimy napisać „składka” i podać Nazwisko Członka Towarzystwa, którego wplata dotyczy.

Osoby dokonujące wpłat za granicą w walucie EURO proszeni są o dodanie 10 € na bankowe koszty manipulacyjne, czyli składka za rok 2017 wynosi 110 €.
  
Nr konta dla przelewów z zagranicy (wpłata w Euro):
Bank PKO S.A. I Oddział w Kielcach, ul. Sienkiewicza 18
IBAN: PL 95 1240 1372 1978 0010 5075 3119
swift: PKOPPLPW

Nr konta dla przelewów z zagranicy (wpłata w PLN):
Bank PKO S.A. I Oddział w Kielcach, ul. Sienkiewicza 18
IBAN: PL 20 1240 1372 1111 0010 0331 6804
swift: PKOPPLPW

Towarzystwo może wystawić rachunek na dokonaną wpłatę, po uprzednim przysłaniu informacji w tej sprawie wraz z aktualnymi danymi do rachunku. W celach rozliczeniowo-podatkowych Członkowie mogą także zamiast rachunku przedłożyć potwierdzenie z banku o dokonaniu opłaty składki za dany rok.

Blankiet opłaty członkowskiej za rok 2017

Do otwarcia dokumentów PDF jest potrzebny program Adobe Acrobat Reader.Aktualności  |  Z życia PTE  |  Listy dyskusyjne  | Sprawozdania  |  Zdjęcia RTG  |  Katalog stron  |  Adresy praktyk  |  Statut PTE  |  Kontakt  |  Linki

Wszystkie materiały zamieszczone w serwisie stanowią wyłączną własność autorów i nie mogą być publikowane w formie drukowanej lub elektronicznej bez ich zgody.