Członkostwo w Polskim Towarzystwie Endodontycznym - korzyści dla Członków PTE:

 • Zniżki na krajowych sympozjach i kongresach endodontycznych
  http://www.profident.pl/pulpfiction.html

 • Zniżki na imprezy organizowane przez zaprzyjaźnione Towarzystwa Naukowe

 • Zniżki w firmach sprzedających artykuły stomatologiczne

 • Organizacja szkoleń i Zjazdów

 • Zniżki na udział w Zjazdach

 • Dofinansowanie udziału w Zjazdach

 • Otrzymywanie czasopisma Endodoncja.pl w ramach składki członkowskiej
  http://www.endodoncja.pl/czasopismo.html

 • Przygotowanie gazetki (biuletynu) zjazdowego ze zdjęciami z poprzednich Zjazdów oraz zdjęciami Członków Towarzystwa

 • Możliwość publikacji własnych artykułów na łamach czasopisma „Endodoncja.pl”

 • Możliwość zamieszczania artykułów na stronie internetowej

 • Możliwość prowadzenia wykładów i szkoleń przez Członków Towarzystwa

 • Wsparcie Grona Profesorskiego

 • Możliwość nadawania punktów edukacyjnych za udział w szkoleniach i Zjazdach

 • Ulotka dla Pacjentów przybliżająca leczenie endodontyczne

 • Dyplomy i legitymacje członkowskie, potwierdzające przynależność do Towarzystwa

 • Naklejki na drzwi praktyki

 • Filmy edukacyjne dla Pacjentów oraz o działalności Towarzystwa

 • Filmowa dokumentacja Zjazdów Towarzystwa

 • Niska wysokość składki członkowskiej

 • Duża liczebność Członków Towarzystwa, ponad 400 osób

 • Obecność Towarzystwa na targach, wystawach i sympozjach naukowych

 • Możliwość zamieszczania logo Towarzystwa przez Członków na stronach własnych praktyk

Aktualności  |  Z życia PTE  |  Listy dyskusyjne  | Sprawozdania  |  Zdjęcia RTG  |  Katalog stron  |  Adresy praktyk  |  Statut PTE  |  Kontakt  |  Linki

Wszystkie materiały zamieszczone w serwisie stanowią wyłączną własność autorów i nie mogą być publikowane w formie drukowanej lub elektronicznej bez ich zgody.