PODSUMOWANIE
„Back to the Roots” X-lecie PTE, Hotel „Manor House SPA” Chlewiska k. Szydłowca, 6-8 czerwca 2014 r.

 

Wpłaty
za udział w Zjeździe: 156.234,89 zł

Wydatki:
hotele Manor House SPA i Ballaton – 131.641,30
oprawa muzyczna – 7.005,-
nagrody, statuetki – 1.739,16
materiały na warsztaty – 1.440,-
wydruki (dyplomy, katalogi, ulotki, identyfikatory) – 3.607,71
gazeta na Zjazd – 10.701,-
zwroty – 5.410,-

razem wydatki: 161.544,17 zł

Towarzystwo dofinansowało Zjazd w kwocie 5.309,28 zł.