Kolejność użycia rotacyjnych narzędzi niklowo-tytanowych K3

Praktyczne porady
Instrumentami K3 można opracować kanał korzeniowy stosując zmienną średnicę na wierzchołku narzędzia lub przez zmienne rozszerzenie narzędzi 4%, 6% (.04, .06). Rodzaj użytej sekwencji zależy od naszego wyboru i indywidualnych warunków anatomicznych zęba. Poniższe przykłady są tylko ogólnymi wskazówkami.

1. Potwierdzenie drożności kanału – otwórz ujścia kanału w części koronowej i sprawdź drożność kanału ręcznym instrumentem kanałowym np. K-Filem nr 10.
2. Określenie średnicy otworu wierzchołkowego – wykorzystując zdjęcie rtg., endometr i informacje z poprzedniego punktu oznacz ostateczną średnicę otworu wierzchołkowego.
3. Technika pracy metodą crown-down – zacznij opracowywanie metodą crown-down od narzędzia o 3 rozmiary większego niż ostatecznie oznaczony rozmiar otworu wierzchołkowego. Na przykład, jeżeli średnicę otworu wierzchołkowego oznaczyłeś narzędziem nr 20 to rozpocznij opracowywanie kanału od narzędzia nr 35. Jeżeli średnicę otworu wierzchołkowego oznaczyłeś narzędziem nr 25 to rozpocznij opracowywanie od narzędzia nr 40.
4. Ustalenie długości roboczej – ustal długość roboczą używając lokalizatora wierzchołkowego po opracowaniu 2/3 szacunkowej długości kanału.
5. Całkowite opracowanie kanału narzędziami rotacyjnymi – opracuj kanał w całości metodą crown-down chroniąc każde narzędzie przed złamaniem poprzez pracę z prędkością pomiędzy 300-350 obrotów na minutę nie dłużej niż 5-7 sekund każdym narzędziem. Zalecany jest mikromotor endodontyczny z kontrolą momentu obrotowego i automatycznym autorewersem.
6. Szczelne wypełnienie kanału – zakończ opracowywanie kanału odpowiednim dla określonych warunków anatomicznych instrumentem K3.

Sposób oznaczania K3: górny pasek oznacza rozszerzenie -zielony 4%, pomarańczowy 6%;
dolny pasek oznacza średnicę instrumentu na wierzchołku wg ISO – czarny 40, zielony 35 itd.

 

Przykładowe sekwencje:

 

 • Stosując zmienną średnicę na wierzchołku narzędzia – metoda crown-down przy zachowaniu tego samego rozszerzenia 6%.
  Po otwarciu ujść kanału narzędziami 10% i 8% rozpocznij pracę od narzędzia 040 posuwając się stopniowo w kierunku wierzchołka kolejnymi poszerzaczami. Większość kanałów można opracować wyłącznie przy pomocy narzędzi o rozszerzeniu 6%.


  foto: Jerzy Zbożeń
 • Stosując zmienne rozszerzenie narzędzi K3.
  Po otwarciu ujść kanału narzędziami 10% i 8%, opracuj kanał na długość roboczą używając naprzemiennie narzędzia o rozszerzeniu 6% i 4% z poszczególnych rozmiarów.

  foto: Jerzy Zbożeń
 • Stosując zmienne rozszerzenie – technika 642.Narzędzia ułożone są w grupach o zmiennym rozszerzeniu .06 .04 .02 i tej samej średnicy na wierzchołku.
  foto: Jerzy Zbożeń
 • Stosując połączenie metody crown-down i step back.W tej metodzie (po otworzeniu ujść kanału narzędziami o rozszerzeniu 10% i 8% rozpocznij pracę od narzędzia .06/40 do .06/15 stopniowo poszarzając kanał na całej długości roboczej. Jeśli nie osiągniesz okolicy wierzchołkowej narzędziami o rozszerzeniu 6% dalsze opracowywanie kanału prowadź zestawem narzędzi o rozszerzeniu 4% ale w kolejności odwrotnej, zaczynając od narzędzia o najmniejszej średnicy wg ISO .04/15 (poszerzacz .04/15 powinien dotrzeć na długość roboczą) do .04/40 – step back .
  Metoda ta jest polecana w przypadku opracowywania długich i zakrzywionych kanałów.

  foto: Jerzy Zbożeń
 • Technika hybrydowa – sekwencja polecana w szczególnie wąskich i zakrzywionych kanałachDobry dostęp do ujść kanału podczas leczenia endodontycznego jest najważniejszy. Jest to podstawa do wszystkiego, co następuje później. Technika hybrydowa zapewnia spełnienie tego postulatu. Często średnica ujścia jest tak wąska, że użycie tzw. “otwieraczy kanału” – 25/10 i 25/08 jest niemożliwe. W takim przypadku sekwencję inicjuje poszerzacz 25/06. Wstępne opracowanie ujścia w ten sposób pozwala na użycie kolejno 25/10 i 25/08. Następnie rozpocznij poszerzanie kanału 45/06 kolejno używając narzędzia zarówno o zmiennej średnicy na wierzchołku jak i zmiennym rozszerzeniu (patrz foto). Zwykle udaje się zakończyć pracę narzędziem 25/06. Jeśli jednak poszerzacz 25/06 nie dotarł na długość roboczą, wykonaj rekapitulację przy pomocy “otwieraczy kanału” – 25/10 i 25/08 i ponownie wprowadź 25/06. Ostatnie 2 mm przywierzchołkowe poszerzaj narzędziami 2% – 25/02, 30/02 i 35/02 jeśli zachodzi taka konieczność. Technika hybrydowa przyśpiesza pracę i minimalizuje możliwość złamania narzędzia w kanale.
  foto: Jerzy Zbożeń

  Opracowanie
  Jerzy Zbożeń
  zbozen@profident.pl

   Jak pracować rotacyjnymi narzędziami Ni-Ti (animacja)