Mamy zaszczyt poinformować, że 11 sierpnia 2004 zarejestrowane zostało w Krajowym Rejestrze Sądowym Polskie Towarzystwo Endodontyczne.
Jednocześnie PTE stało się pełnoprawnym, 24-tym członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Endodontycznego. Uchwała na ten temat została przyjęta przez Walne Zgromadzenie ESE 20 listopada 2004 w Amsterdamie.
Link do informacji o PTE na stronie e-s-e.org 

Link do strony E-S-E.org