Konfiguracja poczty

1. W oknie głównym wybierz z menu Narzędzia pozycję Konta…

2. Pojawi się okno Konta Internetowe.
Wybierz przycisk Dodaj i pozycję Poczta… :

3. – w polu Nazwa Wyświetlana wpisz Twoje imię i nazwisko,
– kliknij przycisk Dalej:

4. – wybierz opcję Posiadam już adres e-mail, którego chcę używać,
– w polu Adres e-mail wpisz login przyslany przez administratora np. imie.nazwisko@endodoncja.pl
– kliknij przycisk Dalej:

5. – z listy Moją pocztę przychodzącą obsługuje serwer wybierz POP3,
– wpisz mail.endodoncja.pl w polu Serwer poczty przychodzącej (POP3, IMAP or HTTP),
– wpisz mail.endodoncja.pl w polu Serwer poczty wychodzącej (SMTP),
– kliknij przycisk Dalej:

6. – w polu Nazwa konta wpisz nazwę Twojego konta imie.nazwisko@endodoncja.pl
– w polu Hasło wpisz ********* (uwaga !! zamiast hasła podczas wpisywania pojawią się gwiazdki)
Jeżeli nie wpiszesz tutaj hasła, zostaniesz poproszony o jego podanie w momencie odbierania poczty,
– kliknij przycisk Dalej:

7. Gratulacje! Właśnie zakończyłeś konfigurację swojego konta.
– aby zapisać konfigurację kliknij przycisk Zakończ:

Pkt 7 b do linku konfiguracja konta pocztowego

Po zakończeniu konfiguracji nowego konta e-mail i zamknięciu okna kreatora połączenia w odnośniku narzędzia/konta/właściwości zakładka serwery ( skonfigurowanego konta ) należy zaznaczyć opcje – “serwer wymaga uwierzytelnienia” .

8. Teraz możesz odebrać pocztę z Twojego konta
W tym celu w menu Narzędzia przejdź do pozycji Wyślij i odbierz a tam wybierz opcję mail.endodoncja.pl

9. Program teraz połączy się z serwerem mail.endodoncja.pl odbierze Twoją pocztę. Jeżeli w procesie konfiguracje nie podałeś hasła do Twojej skrzynki, zostaniesz o nie teraz poproszony.
Odebrane wiadomości pojawią się w Folderze Skrzynka odbiorcza

Dla państwa wygody uruchomiony został również serwis www przez który można korzystać ze skrzynki pocztowej. Ta alternatywna metoda czytania poczty może być przydatna np. podczas wyjazdu w dowolnej kawiarence internetowej na świecie.

W oknie przeglądarki internetowej należy wpisać : https://mail.ovh.net/pl/ a następnie w odpowiednich polach uzupełnić nazwę konta i hasło

Po zalogowaniu można już czytać pocztę i zmieniać ustawienia konta.

W razie jakichkolwiek problemów ze skonfigurowaniem poczty prosimy dzwonić do firmy
CADEA pod numer: 3447000 lub
695390130 – Artur Polakowski