FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Curriculum Endodontyczne Polskiego Towarzystwa Endodontycznego Kształcenie podyplomowe z dziedziny endodoncji. Edycja 2024 r.

Wypełnij

0$

Dziękujemy

Dane

Wypełnij wymagane pola

Ankieta

Pozyskane dane zostaną wykorzystane wyłącznie do celów dydaktycznych. Prosimy o wypełnienie ankiety.

*trudne przypadki leczenia wykonywane w koferdamie z wykorzystaniem mikroskopu, narzędzi ultradźwiękowych i maszynowych

Wypełnij wymagane pola

Wiadomość

The final estimated price is :

Na adres e-mail, podany w Formularzu zostanie przesłane zgłoszenie w formacie PDF, prosimy o opatrzenie go podpisem i odesłanie go pocztą, wraz z dołączonym zdjęciem do indeksu, na adres Towarzystwa: Polskie Towarzystwo Endodontyczne, 25-328 Kielce, ul. Legnicka 2.

Działając na podstawie unijnych przepisów o ochronie danych osobowych – RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) informujemy iż, administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Endododntyczne z siedzibą w Kielcach przy ul. Legnickiej 2. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypełniania obowiązków administratora (prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia). Pełna polityka prywatności dostępna jest na stronie www.endodoncja.pl

Summary

Opis Information Quantity Price
Discount :
Total :