Wydanie 3/2021

w numerze m.i.

  • 133 Patologiczne resorpcje korzeni
  • 149 Powtórne leczenie endodontyczne – aktualne możliwości i ograniczenia
  • 167 Powtórne leczenie endodontyczne metodą tradycyjną pierwszego trzonowca szczęki z pięcioma kanałami korzeniowymi: opis przypadku wraz z komputerowym planowaniem leczenia
  • 175 Zaopatrzenie zęba po leczeniu endodontycznym
  • 185 Materiały bioceramiczne do wypełniania kanałów korzeniowych – aktualizacja

133 Patologiczne resorpcje korzeni
Oliver Pontius

Przy patologicznej resorpcji zęba, na skutek procesów niefizjologicznych, dochodzi do utraty zębiny, cementu lub kości. Przyczyną resorpcji mogą być urazy, leczenie ortodontyczne, przewlekłe infekcje miazgi lub struktur przyzębia, a także wybielanie. Warunkiem jest zawsze uszkodzenie ochronnej warstwy prezębiny lub cementu, czemu towarzyszy stan zapalny powodujący aktywację osteoklastów. Resorpcje mają najczęściej przebieg postępujący, są wykrywane przypadkiem podczas badania rentgenowskiego i mogą spowodować utratę zęba. Leczenie resorpcji ma różny przebieg, w zależności od jej przyczyny oraz przebiegu i wymaga często współpracy interdyscyplinarnej. Niezbędne dla leczenia różnicowego są szczegółowy wywiad, badanie kliniczne i diagnostyka rentgenowska, łącznie z cyfrową tomografią objętościową (DVT). Stanowi to warunek zachowania zęba.

149 Powtórne leczenie endodontyczne – aktualne możliwości i ograniczenia
Michael Arnold

Powtórne leczenie endodontyczne wymaga skorygowania wszystkich problemów, które powstały podczas leczenia pierwotnego. Należą do nich: nieprawidłowe, nieszczelne uzupełnienia, niedokładne wypełnienia kanałów korzeniowych, nieprzeleczone odcinki kanałów korzeniowych, złamane fragmenty instrumentów, perforacje, stopnie, obliteracje, blokady, resorpcje, a także zbierający się zwykle od wielu lat biofilm bakteryjny. Wraz z rozwojem i wykorzystaniem nowych materiałów obecnie łatwiej jest rozwiązywać w przewidywalny sposób problemy anatomiczne oraz techniczne lub zakwalifikować je do sytuacji o dobrej prognozie. Niezbędna wiedza obejmuje nie tylko ogólne zasady leczenia endodontycznego oraz użycia materiałów, lecz także wymaga znajomości wielu produktów, aby leczenie było skuteczne i minimalnie inwazyjne. Istotne znaczenie ma ponadto dogłębna wiedza z zakresu anatomii i morfologii, pozwalająca na wczesne rozpoznanie nieprawidłowości oraz ich odpowiednie leczenie. Głębokie ubytki próchnicowe, które trudno jest zabezpieczyć w jamie ustnej przed nowymi patogenami, już w pierwszej fazie leczenia endodontycznego wymagają zastosowania rozwiązań kompromisowych. Aby łatwiej unikać infekcji bakteryjnych pierwotnie niezainfekowanych systemów endodontycznych konieczne jest wykonanie szczelnego wypełnienia oraz absolutne osuszenie pola zabiegowego, zarówno podczas leczenia pierwotnego, jak i powtórnego.

167 Powtórne leczenie endodontyczne metodą tradycyjną pierwszego trzonowca szczęki z pięcioma kanałami korzeniowymi: opis przypadku wraz z komputerowym planowaniem leczenia
Niklas Alexander Burgard, Stefan Rüttermann

Przyczyną niepowodzenia leczenia endodontycznego są niejednokrotnie nieleczone kanały korzeniowe. Szczególnie często dotyczy to trzonowców górnych, z uwagi na złożoność ich systemu endodontycznego oraz szerokie spektrum możliwych wariantów anatomicznych. W artykule opisano powtórne leczenie endodontyczne metodą tradycyjną pierwszego trzonowca szczęki z pięcioma kanałami korzeniowymi. Zabieg przeprowadzono z wykorzystaniem nowoczesnych środków pomocniczych, takich jak cyfrowa tomografia objętościowa (DVT) i planowania komputerowego.

175 Zaopatrzenie zęba po leczeniu endodontycznym
Kerstin Bitter, Guido Sterzenbach, Richard Sturm, Maria Bruhnke

Podstawowymi warunkami zapewniającymi długoczasowe zachowanie zębów leczonych endodontycznie są, obok odpowiedniego przeprowadzenia leczenia, szczelne zamknięcie systemu endodontycznego metodą bezpośrednią oraz odtworzenie funkcji żucia. Istotne znaczenie przy wyborze metody zaopatrzenia ma utrata tkanek oraz takie parametry, jak rodzaj zęba, utrata przyczepu, stosunek korona–korzeń oraz planowane leczenie protetyczne. Czynniki te wpływają na wybór metody bezpośredniej lub pośredniej wykonania uzupełnienia protetycznego oraz decydują o konieczności zastosowania wkładu korzeniowego. Uzupełnienie protetyczne powinno być elementem leczenia endodontycznego i dlatego należy je wykonać odpowiednio wcześnie – najlepiej w ciągu czterech miesięcy od wypełnienia kanału korzeniowego.

185 Materiały bioceramiczne do wypełniania kanałów korzeniowych – aktualizacja
Jürgen Wollner

Minęło ponad 7 lat od momentu pojawienia się na niemieckim rynku pierwszych uszczelniaczy bioceramicznych najnowszej generacji. W artykule przedstawiono aktualne dane dotyczące materiałów bioceramicznych stosowanych w endodoncji. Opisano tutaj odkrycia ostatnich 25 lat, jak i najnowsze badania w zakresie materiałów stosowanych w leczeniu endodontycznym, zarówno metodą tradycyjną, jak i wsteczną. Lista dostępnych na rynku produktów oraz udokumentowanych przypadków klinicznych, w których zastosowano uszczelniacze bioceramiczne (TotalFill BC Sealer) potwierdzają skuteczność tych materiałów.