Wydanie 1/2019

w numerze m.i.

  • Zachowanie grzbietu wyrostka zębodołowego z użyciem trójwymiarowej matrycy kolagenowej i odbiałczonej kości bydlęcej w strefie estetycznej: CBCT i histologiczne badanie pilotażowe na ludziach
  • Biokompatybilność cyjanoakrylowego kleju tkankowego w połączeniu z błoną kolagenową dla zapewnienia regeneracji tkanek miękkich i twardych w zębodołach poekstrakcyjnych
  • Trzywarstwowa technika stosowana w przypadku implantów natychmiastowych wprowadzonych w zębodoły bez przedsionkowej ściany kostnej: opis przypadku
  • Odroczona implantacja natychmiastowa implantu ceramicznego w strefie estetycznej
  • Dwuetapowe rozszczepienie kości części zębodołowej żuchwy
  • Pojedyncze uzupełnienia bezmetalowe wsparte na implantach

6 Zachowanie grzbietu wyrostka zębodołowego z użyciem trójwymiarowej matrycy kolagenowej i odbiałczonej kości bydlęcej w strefie estetycznej: CBCT i histologiczne badanie pilotażowe na ludziach
D. Cardaropoli, L. Tamagnone, A. Roffredo, A. De Maria, L. Gaveglio

Zachowanie grzbietu wyrostka zębodołowego ma ogromne znaczenie dla sukcesu leczenia implantologicznego. W niniejszym badaniu oceniono wpływ ksenogennej trójwymiarowej matrycy kolagenowej (CM) w połączeniu z odbiałczoną kością bydlęcą zmieszaną z 10% kolagenem (DBBM-C) na gojenie 12 nienaruszonych zębodołów po ekstrakcji zębów w strefie estetycznej. Tomografia z użyciem wiązki stożkowej wykazała niemal stałe wymiary wyrostka zębodołowego (> 90% wymiaru poziomego wyrostka zostało zachowane).

14 Biokompatybilność cyjanoakrylowego kleju tkankowego w połączeniu z błoną kolagenową dla zapewnienia regeneracji tkanek miękkich i twardych w zębodołach poekstrakcyjnych
M. Nevins, G. Mendoza-Azpur, N. De Angelis, D.M. Kim

Niniejsze badanie kliniczne przeprowadzono dla oceny skuteczności cyjanoakrylowego kleju tkankowego w celu pobudzenia gojenia tkanek miękkich i twardych po ekstrakcjach wymagających regeneracji zębodołu. Wybrano 14 pacjentów (ekstrakcja 25 zębów); 20 zębodołów leczono z użyciem cyjanoakrylowego kleju tkankowego na odsłoniętej błonie kolagenowej bez korekty granicy śluzówkowo-dziąsłowej, podczas gdy 5 zębodołów po ekstrakcji zostało pozostawionych do wtórnego gojenia bez aplikacji kleju tkankowego.

22 Trzywarstwowa technika stosowana w przypadku implantów natychmiastowych wprowadzonych w zębodoły bez przedsionkowej ściany kostnej: opis przypadku
D. González, G. Cabello, G. Olmos, E. López Hernández, C.L. Niñoles

Elementem najbardziej podatnym na resorpcję po ekstrakcji zęba przedniego jest przedsionkowa ściana zębodołu. Dobrze jest zastosować w takich przypadkach implanty natychmiastowe, które są korzystne pod względem czasu leczenia, komfortu i estetyki, a zwłaszcza możliwości zachowania architektury brodawek. Ta opcja leczenia napotyka jednak niekiedy na ograniczenia, na przykład wówczas, kiedy dojdzie do utraty przedsionkowej ściany kostnej zębodołu. W artykule zaprezentowano technikę zabiegową pozwalającą zrekonstruować ząb przedni wraz z rekonstrukcją brakującej policzkowej ściany zębodołu.

38 Odroczona implantacja natychmiastowa implantu ceramicznego w strefie estetycznej
P. Marquardt, L. Krueger-Janson

Innowacje na polu implantów ceramicznych sprawiły, że elementy te można coraz częściej stosować w warunkach klinicznych. Stanowią one ciekawą alternatywę zwłaszcza w strefie estetycznej i w sytuacjach wymagających kształtowania tkanek miękkich. Brak metalu w implantach ceramicznych pozwala rozszerzyć spektrum leczenia. W artykule opisano krok po kroku odroczoną implantację natychmiastową oraz zaopatrzenie braku z użyciem dwuczęściowego implantu ceramicznego, a także omówiono kliniczne aspekty takiego rozwiązania.

48 Dwuetapowe rozszczepienie kości części zębodołowej żuchwy
G. Romaszkiewicz

W poziomych zanikach szerokości kości wyrostka zębodołowego żuchwy, klasa IV wg klasyfikacji Cawooda-Howella, brakujące tkanki kostne można rekonstruować różnymi metodami, w zależności od wyjściowej anatomii i histologii. Stabilność regenerowanej kości wyrostka oprócz warunków anatomiczno-histologicznych zależy od metody rekonstrukcji, czy rodzaju materiału biologicznego użytego jako przeszczepu.

62 Pojedyncze uzupełnienia bezmetalowe wsparte na implantach
D. Edelhoff, J. Schweiger, O. Prandtner, M. Stimmelmayr, J.-F. Güth

W wielu dziedzinach protetyki stomatologicznej alternatywą dla uzupełnień na metalu są materiały bezmetalowe, zapewniające wysoki poziom biokompatybilności i estetyki. Znaczny wpływ na poszerzenie wachlarza stosowanych materiałów miała szybko rozwijająca się technologia CAD/CAM, ponieważ pozwoliła na wykorzystanie dodatkowych materiałów oraz na ich łączenie z innymi surowcami, takimi jak ceramika na bazie tlenku cyrkonu czy ceramiki hybrydowe, których nie można byłoby wykorzystywać przy tradycyjnej metodzie wykonywania rekonstrukcji protetycznych.