Wstąp do PTE


Deklaracja wraz z ankietą

(proszę wydrukować, wypełnić, dołączyć dwa zdjęcia i wysłać na adres Towarzystwa:
Polskie Towarzystwo Endodontyczne, ul. Daleka 19, 25-319 Kielce)

Do otwarcia dokumentów PDF jest potrzebny program Adobe Acrobat Reader.

Membership declaration with a survey

(Please print, fill out, attach two pictures and send to the address of the Society:
Polskie Towarzystwo Endodontyczne, ul. Daleka 19, 25-319 Kielce
)

To open PDF documents you need Adobe Acrobat Reader program.

Blankiet opłaty członkowskiej za rok 2016

Do otwarcia dokumentów PDF jest potrzebny program Adobe Acrobat Reader.

Kontakt:
Biuro Polskiego Towarzystwa Endodontycznego
ul. Daleka 19, 25-319 Kielce
tel.: (41) 342 81 68
fax: (41) 368 13 88 wew. 247
(w godzinach 13.00-18.00)
e-mail: biuro.pte@endodoncja.pl


Aktualności  |  Z życia PTE  |  Listy dyskusyjne  | Sprawozdania  |  Zdjęcia RTG  |  Katalog stron  |  Adresy praktyk  |  Statut PTE  |  Kontakt  |  Linki

Wszystkie materiały zamieszczone w serwisie stanowią wyłączną własność autorów i nie mogą być publikowane w formie drukowanej lub elektronicznej bez ich zgody.