Stomatologiczne listy i grupy dyskusyjne w PolsceGrupa dyskusyjna (Usenet) to stosunkowo stara usługa internetowa polegająca na wymianie pomiędzy wieloma użytkownikami grupy (połączonymi w grupy o podobnych zainteresowaniach) wiadomości dotyczące interesujących ich tematów.

Co składa się na zawartość konkretnej grupy dyskusyjnej? Mogą to być artykuły, maile, pliki graficzne lub pliki video bądź zapytania mailowe oraz odpowiedzi na nie. Zasady działania grup dyskusyjnych są dość proste. W sieci są specjalne serwery, do których możemy wysłać elektroniczny list. Tam może być on przeczytany przez każdego Internautę. Czytający może na nasz list odpowiedzieć - albo przesyłając odpowiedź bezpośrednio do nas, albo też zostawiając ja na tym serwerze. Oznacza to, że korzystając z którejś z nich możemy rozszerzać swoją wiedzę zadając pytania i odpowiadać na pytania innych uczestników. My też możemy zapisać się do jednej z nich.

Pewną odmianą grupy dyskusyjnej (Usenet) jest lista dyskusyjna. Taka grupa ma jednak charakter zamknięty i do udziału w niej są dopuszczani zweryfikowani przez administratora grupy uczestnicy - fachowcy z danej dziedziny wiedzy. Listy te mogę się dzielić na moderowane (przez administratora) lub nie. W Internecie znajdziemy dziesiątki tysięcy grup dyskusyjnych od miłośników hodowli pekińczyków po ...stomatologię. Jak więc znaleźć tę interesującą nas grupę? Nie jest to specjalnie trudne. Np. jedna z najlepszych internetowych wyszukiwarek www.google.pl ma specjalną opcję wyszukiwania właśnie grup dyskusyjnych. Wystarczy tylko wpisać słowa kluczowe grupy, która nas interesuje. Nazwy grup tworzone są według pewnego schematu. Weźmy na przykład pl.sci.medycyna. Skrót pl. - oznacza grupy polskie, sci. - grupy naukowe a medycyna n to już wiadomo. O ile wiem, mimo kilku prób nie mamy jeszcze "oficjalnej" grupy stomatologicznej pl.sci.stomatologia, choć sygnały o jej powstaniu krążą po Internecie już od jakiegoś czasu. Nie oznacza to wcale, że nie ma w polskim Internecie miejsc, gdzie swobodnie nie mogą podyskutować sobie lekarze n dentyści (trzymając się już zalecanej przez UE nowej nomenklatury zawodowej).

Zanim jednak omówię polskie grupy dyskusyjne kilka słów, jak można korzystać z niewątpliwych dobrodziejstw grup dyskusyjnych. Do korzystania z nich nie jest konieczna ani specjalna wiedza, ani wyrafinowane oprogramowanie. Wystarczy najbardziej popularny program pocztowy np. Outlook Express. Co należy zrobić? Wystarczy uruchomić Outlook Expressía i z menu Narzędzia wybrać Konta. Następnie kliknąć na Dodaj | Grupy dyskusyjne. W okienku, które się pojawi należy wpisać swoje imię, nazwisko lub pseudonim a następnie swój adres email. Należy również podać adres serwera news (NNTP).W Polsce pracuje kilka serwerów NNTP, a największe z nich to news.tpi.pl oraz news.vogel.pl (serwer wydawnictwa Vogel). Należy więc wpisać adres serwera, i kliknąć Dalej i Zamknij. Program zapyta, czy ma pobrać listę dostępnych grup - trzeba odpowiedzieć twierdząco. Gdy już skończy pobieranie, pojawi okno umożliwiające wybór grup, które mają być subskrybowane. Wystarczy zaznaczyć grupę i kliknąć przycisk Subskrybuj. Nowe konto i wszystkie subskrybowane grupy dodane zostały do listy po lewej stronie - kliknij na adresie konta. Można tu określić, czy pobierane mają być całe wiadomości, czy tylko nagłówki, oraz czy program ma pobierać wszystkie wiadomości/nagłówki czy tylko te nowe - robisz to osobno dla każdej grupy zaznaczając ją i wybierając odpowiednią opcję z menu ustawienia. By pobrać wiadomości/nagłówki z serwera najlepiej posłużyć się poleceniem Wiadomości | Synchronizuj konto. By zobaczyć listę postów danej grupy po prostu należy kliknąć w lewej części okna na nazwie interesującej nas grupy. Jeśli pobrane zostały tylko nagłówki wiadomości należy oznaczyć te wiadomości, które mają zostać pobrane, a zostaną one ściągnięte na dysk przy następnej synchronizacji. By zaznaczyć wiadomość do pobrania trzeba kliknąć ją prawym klawiszem myszy i wybrać Pobierz wiadomość. Można też wybrać Pobierz całą konwersację by pobrać daną wiadomość wraz ze wszystkimi odpowiedziami. Jeśli natomiast chcemy umieścić na grupie swoją wiadomość należy skorzystać z przycisku Nowa wiadomość na pasku narzędziowym. W oknie, które się pokaże trzeba podać nazwę grupy, na którą ma być ona wysłana i oczywiście treść wiadomości. Jeśli nie zmienialiśmy nic w ustawieniach programu, wyśle on naszą wiadomość od razu po kliknięciu na przycisk Wyślij. Jeśli mu się to nie uda umieści ją w skrzynce nadawczej i spróbuje ponownie przy wysyłaniu/odbieraniu poczty. Odczytywanie i odpowiadanie na listy: W oknie programu pocztowego zobaczymy nowy folder. Otwieramy go i wybieramy nazwę grupy, na którą się zapisaliśmy. Po chwili oczekiwania w centralnej części okna z Outlook Expressem zobaczymy listy uczestników grupy. Aby przeczytać te wiadomości, które nas interesują, klikamy na nie lewym przyciskiem myszy. Niektóre wiadomości obok nagłówków mają niewielkie plusy. Gdy klikniemy na taki znak, rozwinie się lista z jednym lub większą ilością listów. Są to odpowiedzi uczestników na pierwszy list, który zainicjował polemikę. Aby odpowiedzieć na wybrany list klikamy prawym przyciskiem myszy na jego nagłówek i z menu, które się pojawi, wybieramy, albo: Odpowiedz grupie, wtedy nasz list przeczytają wszyscy uczestnicy grupy, albo: Odpowiedz nadawcy, w tym wypadku nasza odpowiedź zostanie wysłana tylko do osoby, która napisała tę wiadomość.

Kilka dobrych rad


Wysyłając wiadomości na grupę dyskusyjną powinniśmy przestrzegać pewnych zasad. Pamiętajmy przede wszystkim o tym, że:

 • treść wiadomości powinna być związana z tematem wątku (discussion thread)
 • wiadomość nie powinna być zbyt długa,
 • powinna zawierać tylko czysty tekst, bez formatowania,
 • starajmy się nie dołączać do maila załączników, pamiętajmy, że w grupie mogą być "modemowcy"    (wyjątki omówię w dalszej części)
 • w przypadku odpowiadania na posty innych swoją odpowiedź umieszczajmy pod wiadomością oryginalną, jakkolwiek coraz więcej osób zamieszcza powyżej
 • przy odpowiadaniu wycinajmy tzw. "ogony", czyli posty innych lub też z oryginalnych wiadomości usuńmy elementy mało ważne, a miejsca "cięcia" oznaczaj tak: (...) bądź tak: [ciach]
 • a przede wszystkim dyskutuj ale daj podyskutować innym i przestrzegaj Netykiety

  O ile w polskim Internecie znajdziemy kilka otwartych grup dyskusyjnych poświęconych stomatologii, m.in. na portalu www.gazeta.pl - to profesjonalnych list stomatologicznych jest bardzo niewiele. I trudno się temu dziwić, gdyż liczebność grupy zawodowej lekarzy - dentystów jest ograniczona, a odsetek aktywnie korzystających z Internetu nie jest jeszcze zbyt wysoki. Jakby na przekór tej tezie pierwsza polska lista dyskusyjna stomatologów administrowana przez lek. stom. Michała Jóźwiaka z Iławy powstała już w końcu lat 90.

  Lista ta stale się rozwija i uczestniczy w niej już blisko 500 stomatologów. Jak by tego było mało, z listy tej wyodrębniła się specjalistyczna lista dyskusyjna endodontów, którą administruje z kolei lek. stom. Jerzy Zbożeń z Kielc. Gwoli prawdy spora ilość dyskutantów należy do listy stomatolog.com.pl i jednocześnie do endodncja.pl. Jak wspomniałem, obydwie listy mają charakter zamknięty. Zapisać się na nie mogą zweryfikowani lekarze dentyści, technicy, pracownicy naukowi, przedstawiciele firm stomatologicznych itp.

  Szczególnie trudno dostępna wydaje się być lista endodoncja. pl, gdzie nawet piszący te słowa (a nie będący dentystą) miał spore trudności aby móc choć zerknąć na prowadzone tam dyskusje. Jednak takie działanie administratora listy nie jest pozbawione sensu. Im węższa specjalizacja, tym większa dbałość o merytoryczny poziom dyskusji. Często się bowiem zdarza, że nadmierna dostępność do listy zaniża poziom dyskusji, prowadzi do znacznego rozrzutu jeśli chodzi o poruszane na liście tematy i z konieczności doprowadza z czasem do powielania się wątków. Sporym problemem może też być nieumiejętność odpowiedniego zachowywania się uczestników (vide Kilka dobrych rad) i nie przestrzegania netykiety. Wymienione wyżej wady list dyskusyjnych nie mogą przesłonić jednak kapitalnych zalet i pożytku jaki daje ich członkom możliwość uczestniczenia w otwartej dyskusji na różne stomatologiczne tematy. Po kilkuletniej nauce zawodu w uczelniach medycznych, gdzie nadal dominuje teoria nad praktyką, właśnie listy dyskusyjne, obok szkoleń, dają doskonały kontakt z praktyczną stroną wykonywanego zawodu. Piszący te słowa, któremu po dłuższych staraniach udało się zapisać na listę stomatolog. com.pl i z konieczności jest seniorem tzw. "grupy nasłuchu", z dużą przyjemnością obserwuje prowadzone tam dyskusje. Omawiane są najprzeróżniejsze aspekty wykonywanego zawodu od analizy trudnych przypadków, po prośby o poradę, analiza zdjęć rtg i doradzanie odnośnie stomatologicznych materiałów i sprzętu. Jeden z członków listy administrowanej przez dr Michała Jóźwiaka wyznał mi prywatnie, że to właśnie uczestnictwo w tej liście dyskusyjnej wyrwało go z marazmu i zawodowej rutyny. Możliwość podzielenia się z innymi swoimi uwagami i refleksjami, pomaganie innym kolegom i natychmiastowy odzew na prośbę o pomoc - to niewątpliwe zalety uczestniczenia w takich właśnie grupach dyskusyjnych.

  Dziwić zatem może fakt nikłej obecności na listach pracowników naukowych stomatologicznych uczelni. Spotkałem się nawet z opinią, że obecność na "czymś takim" pracownikowi naukowemu wręcz nie przystoi. Odnoszę wrażenie, że wielu naukowców woli okopać się w szańcach stomatologicznej teorii, bojąc się konfrontacji ze stomatologiczną praktyką. Należy jednak dodać, że wiele dyskutowanych na liście wątków może budzić tzw. mieszane uczucia, a nie wszystkie dowcipy tam prezentowane są najwyższego lotu. To jest jednak margines i jest nieuniknione, kiedy dyskusyjna lista liczy pół tysiąca osób. Uważam, że w żaden sposób nie umniejsza to ogromnych zasług jakie obydwie te listy kładą w zawodowe doskonalenie się polskich lekarzy dentystów. I na koniec jeszcze jednak refleksja. Mówi się często, że Internet zrywa więzi międzyludzkie, alienuje człowieka i odgradza go od innych członków społeczeństwa. Listy dyskusyjne stomatolog.com.pl i endodoncja.pl są tego wyraźnym zaprzeczeniem. Członkowie obydwu list, oprócz "obowiązkowego" przechodzenia na ty, prowadzą bujne i sympatyczne życie towarzyskie. Organizowane imprezy szkoleniowo-integracyjne w rodzaju "Pulp Fiction", oraz "Endo - narty", czy "Endo - żagle" nie tylko uczą ale i bawią, dając wielu ich uczestnikom chwile wytchnienia od codziennej pracy. Albowiem nie samą stomatologią lekarz dentysta żyje.

  Tomasz Cherczyński tch@dentonet.pl Stomatologia a Internet
  Tekst pochodzi z Przeglądu Stomatologicznego http://www.dentonet.pl/pdfArticles/grupy_dysk.pdf

  Post scriptum

  Już po napisaniu tego artykułu zwrócił mi uwagę administrator serwisu oraz niektóre osoby z listy dyskusyjnej, że minąłem się z prawdą pisząc o nikłej obecności na liście pracowników naukowych stomatologicznych uczelni.

  Jak się okazuje młodzież akademicka oraz przeważnie młodsi wiekiem pracownicy medycznych uczelni są licznie obecni na obydwu listach i należą do bardziej aktywnych uczestników internetowych dyskusji.
  Przyznaję się do błędu, jakkolwiek miałem na myśli raczej starszą wiekiem kadrę naukową, która (co po części zrozumiałe) trudniej oswaja się z komputerem i Internetem.
  Wszystkich, którzy mogli się poczuć urażeni moimi wywodami serdecznie przepraszam!

  Tomasz Cherczyńsk

[powrót]
Aktualności  |  Z życia PTE  |  Listy dyskusyjne  | Sprawozdania  |  Zdjęcia RTG  |  Katalog stron  |  Adresy praktyk  |  Statut PTE  |  Kontakt  |  Linki

Wszystkie materiały zamieszczone w serwisie stanowią wyłączną własność autorów i nie mogą być publikowane w formie drukowanej lub elektronicznej bez ich zgody.