Diagnoza - dostępne artykuły:


 • Brytyjskie wytyczne kliniczne w stomatologii dziecięcej
  Opublikowano poniżej ósme narodowe brytyjskie wytyczne kliniczne w stomatologii dziecięcej. Proces tworzenia wytycznych rozpoczął się w 1994 roku, co zaowocowało pierwszą publikacją w 1997 roku (...)

 • Jak do maksimum wykorzystać możliwości endometru
  Endometry zrewolucjonizowały leczenie endodontyczne. Pomimo, że nie wyeliminowały fotografii rentgenowskiej przy oznaczaniu długości roboczej kanałów, zapewniają bardzo dokładny sposób znajdowania otworu wierzchołkowego oraz zmniejszają dawkę promieniowania, jaką pacjent otrzymywał w czasie leczenia kanałowego. Wielu lekarzy praktyków ma jednak czasami różnego rodzaju kłopoty (...)

 • Przetrwała infekcja w kanale korzeniowym – główna przyczyna niepowodzeń leczeń endodontycznych.
  Bakterie są główną chorób przyczyną chorób miazgi. Jest kilka różnych dróg, którymi bakterie bytujące w jamie ustnej dostają się do miazgi i powodują jej stan zapalny. Najczęściej jednak następuje to poprzez penetrację kanalików zębinowych od strony ubytku próchnicowego (...)

 • RVG - warto wiedzieć
  Sto lat temu, w roku 1896 wykonano pierwsze zdjęcie zębowe przy pomocy promieni rentgenowskich. Do dnia dzisiejszego niewiele się zmieniło w sposobie wykonywania zdjęcia rtg. Na początku były to szklane, pokryte materiałem światłoczułym płytki (...)

 

[powrót]
Aktualności  |  Z życia PTE  |  Listy dyskusyjne  | Sprawozdania  |  Zdjęcia RTG  |  Katalog stron  |  Adresy praktyk  |  Statut PTE  |  Kontakt  |  Linki

Wszystkie materiały zamieszczone w serwisie stanowią wyłączną własność autorów i nie mogą być publikowane w formie drukowanej lub elektronicznej bez ich zgody.