ESE 2019 – Wiedeń

Zapraszamy do Wiednia, do udziału w kongresie Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego w dniach 11-14 września 2019 r. Informacje dostępne są na stronie: https://www.e-s-e.eu/ese-biennial-congress/vienna2019/index.html

Osoby zainteresowane wspólnym, grupowym wyjazdem na kongres proszone są o kontakt mailowy z Biurem PTE: biuro.pte@endodoncja.pl