Statut Polskiego Towarzystwa Endodontycznego

Wpis do KRS

Władze Polskiego Towarzystwa Endodontycznego

pismo Naczelnej Izby Lekarskiej

PTE członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Endodontycznego ESE