Wydanie 4/2015

w numerze m.i.

  • Zastosowanie cementu na bazie krzemianu trójwapniowego w przypadku Inwazyjnej resorpcji przyszyjkowej
  • Niechirurgiczne leczenie endodontyczne z 10-letnim okresem obserwacji zęba wgłobionego typu III  w miejscu siekacza bocznego w szczęce z przetoką ropną
  • Jaką decyzję podjąć? Kazuistyka Problematyka
  • Obrazowanie 3D  w diagnostyce furkacji
  • Postępowanie Endodontyczne i rehabilitacja estetyczna w przypadku siekacza przyśrodkowego w szczęście zlanego z zębem nadliczbowym
  • Phospate diabetes -zaburzenie przemiany materii w korelacji z problemami endodontycznymi Opis dwóch przypadków
  • Jatrogenne uszkodzenie nerwu zębodołowego dolnego

Strona 198-205

Sueli V. Costa, DDS*, Juliana J. Oliveira, DDS**,  Sergio L. Pinheiro, DDS, MSc, PhD ***,  Carlos Eduardo S. Bueno, DDS, MSc, PhD****, Patricia H.P. Ferrari, DDS, MSc, PhD*****

Zastosowanie cementu na bazie krzemianu trójwapniowego w przypadku Inwazyjnej resorpcji przyszyjkowej

Wprowadzenie:  Diagnostyka i leczenie inwazyjnej resorpcji przyszyjkowej zawsze stanowi wyzwanie. Zazwyczaj przypadki takie pozostają bezobjawowe, a standardowe zdjęcia rentgenowskie niejednokrotnie nie dostarczają wszelkich niezbędnych informacji, co oznacza, że można je pomylić z resorpcją wewnętrzną.

Metody: Celem pracy był opis dwóch przypadków inwazyjnej resorpcji przyszyjkowej leczonych z wykorzystaniem cementu na bazie krzemianu trójwapniowego jako alternatywy dla materiału MTA. W pierwszym przypadku przeprowadza chirurgiczne czyszczenie z zachowaniem żywotności miazgi, a cement na bazie krzemianu trójwapniowego zastosowano jako część wypełnienia; okres obserwacji wynosił 3 lata.

W drugim przypadku zastosowano tomografię komputerową promienia stożkowego (CBCT) do wykrycia inwazyjnej resorpcji przyszyjkowej, następnie przeprowadzono leczenie endodontyczne, kiretaż ścian dotkniętych resorpcją, ząb wypełniono, a okres obserwacji wynosił 18 miesięcy.

Wnioski: Brak objawów, prawidłowy obraz radiologiczny oraz prawidłowy wygląd sąsiadujących tkanek wskazują, że wspomniany materiał bioaktywny jest odpowiedni do naprawy rozległej utraty struktur zębinowych. (Endoncja.pl 2015;4:198-205)

Strona 206-212

Michael Drefs, Dr. med. dent.*, Heike Steffen, Dr med. dent*

Niechirurgiczne leczenie endodontyczne z 10-letnim okresem obserwacji Zęba wgłobionego typu III  w miejscu siekacza bocznego w szczęce z przetoką ropną

W prezentowanym opisie przypadku przedstawiono leczenie Endodontyczne zęba wgłobionego w miejscu siekacza bocznego w szczęce z przetoką ropną i dużą zmiana okołowierzchołkową z trwałym efektem terapeutycznym. Celem artykułu jest przedstawienie nowoczesnych technologii, w tym mikroskopu zabiegowego i materiałów, takich jak MTA, jako niezbędnych do uzyskania wysokiego odsetka przetrwania zębów o złożonej anatomii. Skomplikowana morfologia systemu kanałów korzeniowych i wgłobienie tkanek wymaga dokładnego badania w obrębie korony  zęba, w celu wykrycia wszystkich drobnych elementów koniecznych do opracowania, dezynfekcji i wypełnienia. Do Wydziału Stomatologii Zabiegowej skierowano 11-letnią pacjentkę z  zębem wgłobionym typu III. Konieczne było wdrożenie wieloetapowego leczenia endodontycznego w celu odnalezienia, opracowania i wypełnienia z powodzeniem zarówno kanału korzeniowego jak i wgłobienia. Opisany przypadek był leczony konwencjonalnie, niechirurgicznie, z wypełnieniem okolicy wierzchołka z zastosowaniem ProRoot MTA (Dentsply DeTrey, Konstanz, Niemcy). Podczas wizyty kontrolnej po 10 latach ząb pozostawał asymptomatyczny (negatywny wynik badania na opukiwanie i badania palpacyjnego); Całkowite wygojenie kości było widoczne radiologicznie. W międzyczasie został odbudowany za pomocą korony ceramicznej. (Endodoncja.pl, 2015; 4:206-212).

Strona 218-224

Maurice Rὒtters, Dr. med. dent. *, Holger Gehrig, Dr. med. dent., MSc.**, Ti-Sun Kim, Prof. Dr. med. Dr. med. dent.***

Obrazowanie 3D  w diagnostyce furkacji

Istotne znaczenie w kontekście diagnozy, leczenia i prognozy zębów wielokorzeniowych w szczęce i żuchwie ma wiedza na temat wielkości objęcia furkacji. Do tej pory oprócz klinicznej diagnostyki furkacji, która w szczęce, ze względu na uwarunkowania anatomiczne, jest często niedokładna, wykonywano tylko dwuwymiarowe zdjęcia rentgenowskie. W artykule wykazano, że cyfrowa tomografia objętościowa zębów jest bardziej skuteczna niż tradycyjne wewnątrzustne zdjęcia rentgenowskie i zdjęcia pantomograficzne. Na poparcie tej tezy zamieszczono opisy przypadków. (Endodoncja.pl 2015; 4:218-224)

Strona 226-231

Georgia E. Nikoloudaki, DDS*, Michalis Diomataris, DDS**, Sypridon Spyropoulos, DDS, MS***, Esftratios Papazoglou, DDS, MSc, PhD****

Postępowanie Endodontyczne i rehabilitacja estetyczna w przypadku Siekacza przyśrodkowego w szczęście zlanego z zębem nadliczbowym

Zlanie zębów to zaburzenie rozwojowe tkanek twardych zęba powstałe w wyniku połączenia dwóch sąsiednich zawiązków. W artykule omówiono interdyscyplinarne postępowanie w przypadku siekacza przyśrodkowego w szczęce zlanego z zębem nadliczbowym z zapaleniem tkanek okołowierzchołkowych i złamaniem korony. W obrębie zęba zlanego przeprowadzono niechirurgiczne leczenie endodontyczne z wykorzystaniem czopa z MTA jako uszczelnienia wierzchołkowego, a następnie odbudowano estetycznie za pomocą wkładów z włókna szklanego i materiału kompozytowego. Pacjent nie skarżył się na żadne dolegliwości, a zmiana wokół wierzchołka uległa zagojeniu w ciągu I roku. Celem artykułu jest opisanie procesu diagnostycznego i jego wpływu na wynik leczenia oraz problemów klinicznych związanych z postępowaniem terapeutycznym w takim przypadku. Wczesna i dokładna diagnoza jest czynnikiem decydującym o powodzeniu leczenia endodontycznego. (Endodoncja.pl 2015; 4:226-231)

Strona 236-243

Peter Robotta, Dr. Med. Dent. M. Sc.*

Phospate diabetes -zaburzenie przemiany materii w korelacji z problemami endodontycznymi

Opis dwóch przypadków

Phospate diabetes to najczęstsza postać wrodzonej krzywicy. Cechą charakterystyczną dotkniętych tym schorzeniem pacjentów jest niski poziom fosforanów w surowicy. Niedobór fosforanu, jednego z głównym składników hydroskyapatytu, prowadzi w sposób bezpośredni do zaburzenia procesu mineralizacyjnego. Głównymi objawami  są zaburzenia wzrostu  oraz skłonności do ropni zębowych i przetok. W sprzyjających warunkach, czyli przy obecności mineralizacyjnych ubytków tkanek twardych zęba, mikroorganizmy mogą infiltrować system endodontyczny zębów bez zmian próchnicowych i niezaopatrzonych w wypełnienia. W artykule, na przykładzie dwóch przypadków, opisano cechy szczególne tego schorzenia w zakresie zęba i systemu endodontycznego oraz możliwe opcje terapeutyczne. (Endodoncja.pl 2015;4:236-243)

Strona 244-254

Christian Holscher, Dr.*

Jatrogenne uszkodzenie Nerwu zębodołowego dolnego Powikłanie w leczeniu endodontycznnym

Uszkodzenie nerwu zębodołowego dolnego, jako powikłanie w leczeniu endodontycznym, jest zjawiskiem rzadkim i może być skutkiem nadmiernego poszerzenia kanału korzeniowego lub jego przepełnienia materiałem wypełniającym, jak również zastosowania wkładu leczniczego. W artykule przeglądowym opisano 3 przypadki kliniczne uszkodzenia nerwu zębodołowego dolnego o różnym podłożu. Na podstawie opisanych sytuacji i literatury endodontycznej omówiono także diagnostykę, alternatywne opcje leczenia oraz prognozy. (Endodoncja.pl 2015; 4:244-254)

Kazuistyka

Gabriel Tulus, Dr. medic. stom. (RO), Specialist fur Endodontie (GDZ)*

Jaką decyzję podjąć?

Kazuistyka

Problematyka

25 września 2009 roku do gabinetu stomatologicznego zgłosił się 43 letni pacjent w celu przeprowadzenia rutynowego badania, podczas którego wspomniał o pojawiających się niekiedy nieznacznych dolegliwościach po lewej stronie żuchwy, które subiektywnie określił jako podrażnienie dziąsła.

Podczas wywiadu przyznał, że z uwagi na zmianę pracy, miejsca zamieszkania i stres towarzyszący tej sytuacji ostanie badanie stomatologiczne przeprowadzono u niego około półtora roku temu.  Pacjent cierpiał na wadę zastawki serca, która jednak nie wymagała medykamentacji.