Wydanie 1/2016

w numerze m.i.

  • Diagnostyka i leczenie rozgałęzionych systemów kanałów korzeniowych
  • Leczenie Endodontyczne zębów przednich w żuchwie z anomaliami korzeniowymi
  • Podróbki instrumentów Nadciągają dyskonty
  • Nietypowy system endodontyczny w przedtrzonowcach żuchwy

Strona 6-22

Gabriel Tulus, DDS*, Thomas Weber, DDS**, Andrea Petrovits, DDS***

Diagnostyka i leczenie rozgałęzionych systemów kanałów korzeniowych

Pomiędzy sukcesem a niepowodzeniem leczenia endodontycznego istnieje cienka granica, spowodowana złożonością anatomii systemu kanałów korzeniowych. Wizualizacja skomplikowanego systemu kanałów korzeniowych została przedstawiona na rycinach anatomicznych przez Waltera Hessa, anatoma z Zurichu, pod koniec ubiegłego wieku. W skład endodontium wchodzą główne kanały korzeniowe, niezliczone niewielkie kanały boczne oraz odgałęzienia. W praktyce stomatologicznej odnalezienie, ukształtowanie oraz wypełnienie blisko położonych kanałów z odgałęzieniami jest dla lekarza szczególnym wyzwaniem, które często okazuje się zadaniem ponad siły. Pokazuje to jak wiedza anatomiczna stanowi o parametrach technicznych leczenia endodontycznego, a jednocześnie prawdopodobieństwie sukcesu terapeutycznego. W publikowanym przeglądzie przedstawiono objaśnienia dotyczące częstości występowania i klasyfikacji odgałęzień i kanałów bocznych zawarte w literaturze oraz ich znaczenie kliniczne, a także wynikające z nich konsekwencje i strategie terapeutyczne, co zilustrowano na kilku przypadkach klinicznych (Endodoncja.pl, 2016;1:6-22)

Strona 24-27

Guido Migliau, Prof.*, Gaspere Palaia, Dr.*, Ginafranco Gaimari, Dr.*, Umberto Romeo, Prof.*

Leczenie Endodontyczne zębów przednich w żuchwie z anomaliami korzeniowymi

Opis dwóch przypadków

Ostateczny sukces leczenia endodontycznego zależy od prawidłowej diagnozy choroby endodontium oraz wiedzy dotyczącej anatomii komory i systemu kanałów korzeniowych. Anatomia korzeni jest zawsze złożona ze względu na swoją zmienność; możemy się spodziewać obecności kanałów drugorzędowych, delty wierzchołkowej, anastomoz oraz cieśni i krzywizn w okolicy wierzchołka. Leczenie Endodontyczne jest jeszcze trudniejsze, kiedy lekarz jest zmuszony do leczenia zębów z anomaliami anatomicznymi. W prezentowanym artykule opisano dwa nieczęste przypadki zębów przednich w żuchwie z anomaliami korzeniowymi. Pierwszym jest dolny siekacz z trzema kanałami korzeniowymi, leczonymi w trakcie jednej wizyty z wykorzystaniem lasera w celu lepszego odkażenia systemu kanałów korzeniowych. Drugi przypadek to dolny kieł z dwoma korzeniami i dwoma kanałami, poddany tradycyjnemu leczeniu endodontycznemu, odbudowany następnie za pomocą wkładu z włókien i korony metalowo-ceramicznej. Celem artykułu jest wskazanie znaczenia właściwego zbadania anatomii systemu kanałów korzeniowych w oparciu o dokładną diagnostykę radiologiczną, przed przystąpieniem do leczenia endodontycznego (Endodoncja.pl 2016; 1:24-27)

Strona 28-31

Michael Hὒlsmann, Prof. Dr. med. dent.*

Podróbki instrumentów Nadciągają dyskonty

Wizja wydaje sie kusząca: ten, kto stosuje tanie produkty, kopie i plagiaty, obniża koszty i zyskuje nowych pacjentów. Zatem jaki sens ma stosowanie drogich, oryginalnych produktów, jeżeli takie same efekty można uzyskać stosując tańsze odpowiedniki?… Na rynku stomatologicznym, gdzie panuje ostra konkurencja, pojawia się coraz więcej tanich produktów, począwszy od implantów i elelmentów wtórnych poprzez kaniule mieszające i precyzyjne strzykawki, aż po unity stomatologiczne opatrzone napisem „Made in China”… Producenci akceptują co prawda konkurencję, jednak bronią się przed coraz bardziej ofensywną reklamą kopii donosi czasopismo Dental-Magazin w artykule zatytułowanym, Die Discounter kommen” („Nadciągają dyskonty).” (Endodoncja.pl 2016; 1:28-31)

Strona 36-46

Ralf Krug, Dr. med. dent.*

Nietypowy system endodontyczny w przedtrzonowcach żuchwy

Leczenie Endodontyczne przedtrzonowców żuchwy z nietypowym systemem kanałowym jest często trudne i czasochłonne. Powierzchowna diagnostyka, niewłaściwe instrumentarium i brak odpowiedniej widoczności dna komory mogą niepotrzebnie komplikować postępowanie terapeutyczne. W artykule opisano różne rodzaje anatomii kanałów korzeniowychi ich częstotliwość występowania w tej grupie zębów, jak również wskazówki świadczące o obecności dodatkowych kanałów korzeniowych. Na podstawie trzech opisów przypadków klinicznych przedstawiono postępowanie techniczne pozwalające na przeprowadzenie skutecznego leczenia endodntycznego przedtrzonowców żuchwy z kilkoma kanałami. (Endodoncja.pl 2016; 1:36-46)