Curriculum Endodontyczne

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemiologicznego, w trosce o zdrowie i  bezpieczeństwo Uczestników, Wykładowców i Personelu, planowane szkolenie w ramach Curriculum Endodontycznego  – Grupa II (19-22 marca br.),  III (2-5 kwietnia br.) oraz IV (16-19 kwietnia br.) zostają przełożone.

Nowe terminy zostaną wyznaczone wkrótce.

Najbliższe szkolenie

Najbliższe, planowane szkolenie w ramach Curriculum Endodontycznego

Miejsce szkoleń

Galeria Centrum szkoleniowego, sal ćwiczeniowych i wykładowych

Polskie Towarzystwo Endodontyczne

ul. Daleka 19, 25-319 Kielce
tel.: (41) 342 81 68
fax: (41) 368 13 88 wew. 247

(w godzinach: 13.00-18.00)
e-mail: biuro.pte@endodoncja.pl
http: www.endodoncja.pl

Płatności prosimy dokonywać na konto Towarzystwa:

PTE, ul. Daleka 19, 25-319 Kielce;
Bank PKO S.A. I Oddz. w Kielcach,
nr konta: 20 1240 1372 1111 0010 0331 6804